Rutten för linje 73

Rutten för linje 73

Starrbacka - Haga - Påvegatan - skolarna: KÄRSÄMÄKI, PALLIVAHA OCH TURUN LYSEO

STARRBACKA – Vaistevägen - Paimalavägen - Gamla Tammerforsvägen  - Haga - Gamla Tammerforsvägen - Hamarogatan - Emmausgatan – Siutlagatan – Niuskalagatan – Kardinalgatan - Påvegatan - Påvegatan, ändhållplats - Påvegatan - Gregorius IX:s väg - Magnus Tavasts gata - Gamla Tammerforsvägen - Kärsämäkivägen - Palttagatan (Pallivaha skola) - Kaerlavägen - Norra Bågen – Rustmästarevägen (Turun Lyseo) – Vahtovägen – Marttilavägen - Kärsämäkivägen - KÄRSÄMÄKI SKOLA

TURUN LYSEO - Rustmästarevägen - Norra Bågen - Tammerfors riksväg  - Marttilavägen - Kärsämäkivägen - Gamla Tammerforsvägen  – Magnus Tavasts gata – Gregorius IX:s väg – Påvegatan – Påvegatan, ändhållplats – Påvegatan – Gregorius IX:s väg – Kardinalgatan – Niuskalagatan – Siutlagatan – Emmausgatan – Hamarogatan – Gamla Tammerforsvägen – Haga – Gamla Tammerforsvägen – Paimalavägen – Vaistevägen – STARRBACKA

Rutterna för skollinjerna på guidekartan

Rekommendera