Rutten för linje 72

Rutten för linje 72

HARLAX SKOLA - Kakskerta (Harjattula)

HARLAX SKOLA (hållplats 364) - Kakskertavägen - Brinkhallsvägen/Vapparvägen - Harjattulavägen- KAKSKERTA (Harjattula) - Harjattulavägen - Vapparvägen /Brinkhallsvägen- HYLKILAHTI

Rutterna för skollinjerna på guidekartan

Rekommendera