Rutten för linje 67

Rutten för linje 67

Katarina - Harittu - ILPOIS SKOLA

KATARINA - Södra bågen - Skäribovägen - Egentliga Finlands gata - Kataraisvägen - Södra bågen - Hampgatan - Ilpoisvägen - Laukkällsgatan - ILPOIS SKOLA

Rutterna för skollinjerna på guidekartan

Rekommendera