Rutten för linje 58

Rutten för linje 58

Harlax - Moikois - Kuppis station - Hallonvägen

Kakskertavägen (hållplats 345/Halvarsgatan) - HARLAX - Tammistovägen - Majamäkigatan- Kyrlävägen - Kukolavägen - Kakskertavägen - Hongaisvägen - MOIKOIS - Hongaisvägen - Kakskertavägen - Hirvensalobron - Hirvensalo parkvägen - Stålarmsgatan - Österlånggatan - Brunnsgatan - Sirkkalagatan - Joukahainengatan - Untamogatan - Lemminkäinengatan - HALLONVÄGEN

Hallonvägen - Kuppis station - Moikois - Harlax

HALLONVÄGEN - Lemminkäinengatan - Untamogatan - Joukahainengatan - Sirkkalagatan - Brunnsgatan - Österlånggatan - Stålarmsgatan - Hirvensalo parkvägen - Hirvensalobron - Kakskertavägen - Hongaisvägen - MOIKOIS - Kakskertavägen - Kukolavägen - Kyrlävägen - Majamäkigatan- Tammistovägen - HARLAX - Kakskertavägen (hållplats 1357/Halvarsgatan)

Rutten för linje 58 på guidekartan

Rekommendera