Rutten för linje 36

Rutten för linje 36

Hallis - Studentbyn - Centrum- Harlax

HALLIS - Påvegatan - Kardinalgatan - Niuskalagatan - Siutlagatan - Emmausgatan - Ritzgränden - Tallgrensgatan - Magnus Tavasts gata - Gregorius IX:s väg - Hallisbron  - Hallisvägen - Hagåkergatan - Nummisparkgatan - Simolagatan - Kuikkulagatan - Inspektorsgatan - Pispalavägen - Suntiovägen - Helsingfors riksväg - Tavastrampen - Tavastlandsvägen - Tavastgatan - Nylandsgatan - Dombron - Aningaisgatan - Eriksgatan - Brahegatan . Slottsgatan - Auragatan - Eriksgatan - CENTRUM T41 -  Eriksgatan - Allegatan - Martinsbron - Martinsgatan - Stålarmsgatan - Hirvensalo parkvägen  - Hirvensalobron- Kakskertavägen - Hongaisvägen - Moikois - Kakskertavägen - Kukolavägen - Kyrlävägen  - Majamäkigatan - Tammistovägen - HARLAX.

Harlax - Moikois - Centrum - Hallis

HARLAX - Kakskertavägen - Moikois - Hongaisvägen - Kakskertavägen - Hirvensalobron- Hirvensalo parkvägen - Stålarmsgatan - Martinsgatan - Östra Strandgatan  - Kvarnbron - Skolgatan - Eriksgatan - CENTRUM T42 - Eriksgatan - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Eriksgatan - Aningaisgatan - Dombron - Nylandsgatan - Tavastgatan - Tavastlandsvägen - Tavastrampen - Helsingfors riksväg - Suntiovägen - Pispalavägen - Inspektorsgatan - Kuikkulagatan - Simolagatan - Nummisparkgatan - Hagåkergatan - Hallisvägen - Hallisbron  - Gregorius IX:s väg - Magnus Tavasts gata - Tallgrensgatan - Ritzgränden - Emmausgatan - Siutlagatan - Niuskalagatan - Kardinalgatan - Påvegatan - HALLIS.

Rutterna för nattlinjerna på guidekartan

Rekommendera