Rutten för linje 34

Rutten för linje 34

Runosbacken - Centrum - Uittamo - Ilpois

RUNOSBACKEN - Rustmästarevägen - Vahtovägen - Lantvärnsgatan - Kvartermästaregatan - Signalistgatan - Norra Bågen - Tammerfors riksväg - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Västerlånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - CENTRUM T83 - Slottsgatan - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Kommunalsjukhusvägen - Askaisvägen - Ispois parkväg  - Ryttaregatan - Regementsvägen - Södra bågen - Skäribovägen - Egentliga Finlands gata  - Kataraisvägen - Södra bågen - Hampgatan - Ilpoisvägen - Laukkällsgatan - Joachimgatan - ILPOIS.

Ilpois - Uittamo - Centrum - Runosbacken

ILPOIS - Joachimgatan - Laukkällsgatan - Ilpoisvägen - Hampgatan - Södra bågen- Kataraisvägen - Egentliga Finlands gata - Skäribovägen - Södra bågen - Regementsvägen - Ryttaregatan - Ispois parkväg - Askaisvägen - Kommunalsjukhusvägen - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - Slottsgatan - CENTRUM T84 -Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Tammerfors riksväg - Norra Bågen- Signalistgatan - Kvartermästaregatan - Lantvärnsgatan - Vahtovägen - Rustmästarevägen - RUNOSBACKEN.

Rutterna för nattlinjerna på guidekartan

Rekommendera