Rutten för linje 33

Rutten för linje 33

Svalas - Centrum - Vienola

SVALAS - Svalasvägen - Estgatan - Rådsgatan - Rådmansstigen - Magistratsgatan - Skrivargatan - Borgmästargatan - Björngatan - Östra bågen - Skansgatan - Skarpakullavägen - Jahnvägen - Lemminkäinengatan - Hipposvägen - Nylandsvägen - Nylandsgatan - Tavastgatan - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - CENTRUM T11 - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Göransgatan - Hampspinnaregatan - Peder Walds gata - Vakka-Suomivägen  - Lukoilavägen - Gustavsvägen - Talinkorpivägen - Göteborgsgatan - Suikkilavägen - Aunelavägen - Vienolavägen - VIENOLA

Vienola - Centrum - Svalas

VIENOLA - Vienolavägen - Aunelavägen - Suikkilavägen - Göteborgsgatan - Talinkorpivägen - Gustavsvägen - Lukoilavägen -  Vakka-Suomivägen - Peder Walds gata - Hampspinnaregatan - Göransgatan - Aningaisbron - Västerlånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - Auragatan - CENTRUM T12 - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Nylandsgatan - Nylandsvägen - Hipposvägen - Lemminkäinengatan - Jahnvägen – Skarpakullavägen – Skansgatan – Östra bågen - Björngatan - Borgmästargatan - Skrivargatan - Magistratsgatan - Rådmansstigen - Rådsgatan - Estgatan - Svalasvägen - SVALAS

Rutterna för nattlinjerna på guidekartan

Rekommendera