Rutten för linje 31

Rutten för linje 31

Kråkkärret - Centrum - Perno

KRÅKKÄRRET - Kattelusgatan - Suurpäägatan - Karvataskugatan - Littoisvägen - Jahnvägen - Gamla Littoisvägen - Perogatan - Kalevavägen - Artillerigatan - Joukahainengatan - Sirkkalagatan - Gertrudsgatan - Tavastgatan - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - CENTRUM T3 - Auragatan - Eriksgatan - Humlegårdsgatan - Trädgårdsgatan - Skolgatan - Bangårdsgatan - Stockholmsgatan - Runsalavägen - Vasavägen - Kanslersvägen - Pansiovägen - Västra bågen - Pernovägen - Ankarbygatan - Docksgatan - PERNO.

Perno - Centrum - Kråkkärret

PERNO - Docksgatan - Ankarbygatan  - Pernovägen - Västra bågen - Pansiovägen - Kanslersvägen - Vasavägen - Runsalavägen - Stockholmsgatan - Allegatan - Trädgårdsgatan - Humlegårdsgatan - Eriksgatan - Auragatan - CENTRUM T4 - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Tavastgatan - Gertrudsgatan - Sirkkalagatan - Joukahainengatan - Artillerigatan - Kalevavägen - Perogatan - Gamla Littoisvägen - Jahnvägen - Littoisvägen - Karvataskugatan - Suurpäägatan - Kattelusgatan - KRÅKKÄRRET.

Rutterna för nattlinjerna på guidekartan

Rekommendera