Rutten för linje K6

Rutten för linje K6

Toivonlinna - Pikis centrum

TOIVONLINNA - Toivonlinnantie - Linnunpääntie - Linnunpää (Linnunpääntie/Ootoistentie korsning) - Linnunpääntie - Toivonlinnantie - Hepojoentie - Hadvalantie - PIKIS (- Hadvalantie - Hepojoentie - HEPOJOKI)

Pikis centrum  - Toivonlinna

(HEPOJOKI - Hepojoentie - Hadvalantie -) PIKIS - Hadvalantie - Hepojoentie - Toivonlinnantie - Linnunpääntie - LINNUNPÄÄ (Linnunpääntie/Ootoistentie korsning) - Linnunpääntie - Toivonlinnantie - TOIVONLINNA

Pikis centrum - Hepojoki

PIKIS – Hadvalantie – Hepojoentie – HEPOJOKI (Hepojoentie/Pörintie korsning)

Hepojoki – Pikis centrum

HEPOJOKI (Hepojoentie/Pörintie korsning) – Hepojoentie – Hadvalantie - PIKIS

Rutten för linje K6 på guidekartan

Rekommendera