Rutterna för linjerna 401, 402 och 413

Rutterna för linjerna 401, 402 och 413

401, 402, 403 Ilmarinen - Trätorget

ILMARINEN - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

401, 402, 403 Trätorget - Ilmarinen

TRÄTORGET PT4 - Sibeliusgatan – Brahegatan – Västerlånggatan – Chaufförsgatan – Bangårdsgatan – Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - ILMARINEN

402 Lieto as - Ilmarinen - Trätorget

LIETO AS - Eläintarhantie - Tammentaantie - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

402 Trätorget - Ilmarinen - Lieto as

TRÄTORGET PT4 - Sibeliusgatan – Brahegatan – Västerlånggatan – Chaufförsgatan – Bangårdsgatan – Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - Tammentaantie - Eläintarhantie - LIETO AS

413 Lieto as - Åbo busstation

Bussarna åker från Aura.

LIETO AS - Eläintarhantie - Tammentaantie - Tammerfors riksväg - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - Brahegatan - Västerlånggatan - BUSSTATIONEN

413 Åbo busstation - Lieto as

BUSSTATIONEN, plattform 9 - Västerlånggatan - Chaufförsgatan – Bangårdsgatan – Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Tammerfors riksväg - Tammentaantie - Eläintarhantie - LIETO AS

Bussarna åker till Aura.

Rutterna för linjerna 401 och 402 på guidekartan

Rekommendera