Rutterna för linjerna 401, 402 och 403

Rutterna för linjerna 401, 402 och 403

401, 402, 403 Ilmarinen - Trätorget

ILMARINEN - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

401, 402, 403 Trätorget - Ilmarinen

TRÄTORGET PT4 - Sibeliusgatan – Brahegatan – Västerlånggatan – Chaufförsgatan – Bangårdsgatan – Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - ILMARINEN

402, 403 Lieto as - Ilmarinen - Trätorget

LIETO AS - Eläintarhantie - Tammentaantie - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

402, 403 Trätorget - Ilmarinen - Lieto as

TRÄTORGET PT4 - Sibeliusgatan – Brahegatan – Västerlånggatan – Chaufförsgatan – Bangårdsgatan – Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - Tammentaantie - Eläintarhantie - LIETO AS

Rutterna för linjerna 401, 402 och 403 på guidekartan

Rekommendera