Rutten för linje 88

Rutten för linje 88

Länsikeskus (Filargatan) - Nättinummi - Hepokulta - Länsikeskus (Markulavägen)

LÄNSIKESKUS - Filargatan - Montörgatan - Kungsbäcksvägen - Karris gata - Kvickhuvudsgatan - Kungsbäcksvägen  - Rautalagatan - Kungsbäcksvägen  - Auroragatan - Sockenskomakaregatan - Eskos gata - Varkkabergssgatan - Satakuntavägen - Markulavägen - LÄNSIKESKUS

Runosbasken - Länsikeskus (Filargatan)

RUNOSBACKEN - Rustmästarevägen - Vahtovägen - Lantvärnsgatan - Kvartermästaregatan - Signalistgatan - Norra Bågen - Kaerlavägen - Palttagatan - Skjutbanegatan - Pulmussuogatan - Pulmussuovägen - Markulavägen - Mullivägen - Partavägen- Ekhagsvägen - Rieskalähdevägen - Markulavägen - Filargatan - LÄNSIKESKUS

Länsikeskus (Markulavägen) - Runosbacken

LÄNSIKESKUS - Markulavägen - Rieskalähdevägen - Ekhagsvägen - Partavägen - Mullivägen - Markulavägen - Pulmussuontie - Pulmussuovägen - Skjutbanegatan - Palttagatan - Kaerlavägen - Norra Bågen - Signalistgatan - Kvartermästaregatan - Lantvärnsgatan - Vahtovägen - Rustmästarevägen - RUNOSBACKEN

Rutten för linje 88 på guidekartan

Rekommendera