Rutterna för linjerna 55 och 55A

Rutterna för linjerna 55 och 55A

55, 56 Räntämäki - Emmausgatan - Centrum - Harlax

RÄNTÄMÄKI - Magnus Tavasts gata - Tallgrensgatan - Ritzgränden - Emmausgatan - Siutlagatan - Niuskalagatan - Kardinalgatan - Påvegatan - HALLIS - Påvegatan - Gregorius IX:s väg - Hallisbron - Hallisvägen - Tavastlandsvägen - Tavastgatan - Nylandsgatan - Dombron - Aningaisgatan - Eriksgatan - Brahegatan - Slottsgatan - Auragatan - CENTRUM T4

55, 56 Centrum - Emmausgatan - Räntämäki

CENTRUM T13 - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Eriksgatan - Aningaisgatan - Dombron - Nylandsgatan - Tavastgatan - Tavastlandsvägen - Hallisvägen - Hallisbron - Gregorius IX:s väg - Påvegatan - HALLIS - Påvegatan - Kardinalgatan - Niuskalagatan - Siutlagatan - Emmausgatan - Ritzgränden - Tallgrensgatan - Magnus Tavasts gata - RÄNTÄMÄKI

55, 55A och 56 Hallis - Centrum - Harlax / Toijais

HALLIS - Påvegatan  - Gregorius IX:s väg - Hallisbron - Hallisvägen - Tavastlandsvägen - Tavastgatan - /
Linjerna 55 och 56: Nylandsgatan - Dombron - Aningaisgatan - Eriksgatan - Brahegatan - Slottsgatan - Auragatan - CENTRUM T14
Linje 55A: Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - CENTRUM T13

55, 55A och 56 Centrum - Hallis

CENTRUM T13 - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Eriksgatan - Aningaisgatan - Dombron - Nylandsgatan - Tavastgatan - Tavastlandsvägen - Hallisvägen - Hallisbron - Gregorius IX:s väg - Påvegatan - HALLIS

55, 56 Harlax / Toijais - Centrum - Hallis- Räntämäki

Linje 55: HARLAX - Tammistovägen - /
Linje 56: TOIJAIS - Kukolavägen - /
Kakskertavägen - Hirvensalobron - Hirvensalo parkvägen - Stålarmsgatan - Unionsgatan - Östra Strandgatan - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - CENTRUM T13

55, 56 Centrum - Harlax / Toijais

CENTRUM T13 - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Östra Strandgatan- Unionsgatan - Stålarmsgatan - Hirvensalo parkvägen - Hirvensalobron - Kakskertavägen -  /
Linje 55: Tammistovägen - HARLAX
Linje 56: Kukolavägen - TOIJAIS

55 Prästholm - Kaistarudden - Harlax

PRÄSTHOLM - Prästholmsgatan - Kaistaruddsvägen - Kakskertavägen – Tammistovägen -HARLAX

55 Harlax - Kaistarudden - Prästholm

HARLAX - Tammistovägen - Kakskertavägen - Kaistaruddsvägen - Prästholmsgatan - PRÄSTHOLM

Rutterna för linjerna 55, 55A och 56 på guidekartan
 

Rekommendera