Rutterna för linjerna 22, 22A, 22B, 22M och 22X

Rutterna för linjerna 22, 22A, 22B, 22M och 22X

22, 22A, 22B, 22M och 22X Jäkärlä - Trätorget
 

Linje 22: JÄKÄRLÄ - Allaisgatan - Talolagatan - Jäkärlä parkgata - /
Linjerna 22A och 22B: Talolagatan (JÄKÄRLÄ) - Allaisgatan - Haihuvägen - /
Stationsvägen - Paimalavägen - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

Linjerna 22M och 22X: JÄKÄRLÄ - Allaisgatan - Talolagatan - Auvaismäkivägen - Tammerfors riksväg (Linje 22M: -Patisvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Flygstationsvägen) - Rytövägen - Kärsämäkivägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisvägen - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

22, 22A, 22B, 22M och 22X Trätorget - Jäkärlä

TRÄTORGET PT3 - Sibeliusgatan - Brahegatan -Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - Paimalavägen - Stationsvägen - /
Linje 22: Jäkärlä parkgata - Talolagatan - Allaisgatan - JÄKÄRLÄ
Linjerna 22A och 22B: Haihuvägen - Allaisgatan - Talolagatan (JÄKÄRLÄ)

Linjerna 22M och 22X: TRÄTORGET PT3 - Sibeliusgatan - Brahegatan -Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Kärsämäkivägen - Rytövägen (Linje 22M: - Flygstationsvägen - Moisiovägen - Moisio skolväg - Patisvägen) - Tammerfors riksväg - Talolagatan - Allaisgatan - JÄKÄRLÄ

22A Auvaismäki - Jäkärlä - Trätorget

AUVAISMÄKI - Auvaismäkivägen - Talolagatan (JÄKÄRLÄ) - Allaisgatan - Haihuvägen - Stationsvägen - Paimalavägen - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisvägen - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

22A, 22M Trätorget- Jäkärlä - Auvaismäki

TRÄTORGET PT3 - Sibeliusgatan - Brahegatan -Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - Paimalavägen - Stationsvägen - Haihuvägen - Allaisgatan - Talolagatan (JÄKÄRLÄ) - Auvaismäkivägen - AUVAISMÄKI

22, 22A Haga - Trätorget

HAGA - Hagavägen - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

22, 22A Trätorget- Haga

TRÄTORGET PT3 - Sibeliusgatan - Brahegatan -Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - HAGA

22M, 22X Rauhakylä - Jäkärlä - Trätorget

RAUHAKYLÄ - Pahkalaukkaantie - Maariantie - Stationsvägen - Haihuvägen - JÄKÄRLÄ - Allaisgatan - Talolagatan - Auvaismäkivägen - Tammerfors riksväg (Linje 23M: - Patisvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Flygstationsvägen) - Rytövägen - Kärsämäkivägen - Raunistulaallén -  Tammerforsvägen -  Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

22M, 22X Trätorget - Jäkärlä - Rauhakylä

TRÄTORGET PT3 - Sibeliusgatan - Brahegatan -Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Kärsämäkivägen - Rytövägen (Linje 22M: - Flygstationsvähen - Moisiovägen - Moisio skolväg - Patisvägen) - Tammerfors riksväg - Talolagatan - Allaisgatan - JÄKÄRLÄ - Haihuvägen - Stationsvägen - Maariantie - Pahkalaukkaantie - RAUHAKYLÄ

Rutterna för linjerna 22, 22A, 22B, 22M och 22X på guidekartan

Rekommendera