Tidtabeller

Tidtabeller

På denna sida hittar du tidtabeller för regionlinjerna, de interna linjerna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal och Lundo, natt- och servicelinjerna samt linjerna för arbets- och skolresor. Tidtabellerna är samma som i tidtabellshäftet som kan avhämtas vid Fölis service- och laddningspunkter. Eventuella avvikelser från gällande tidtabeller uppdateras inte i tidtabellerna nedan utan meddelas skilt under Nyheter.

 

Sommartidtabeller fr.o.m 6.4.2020

Föli övergår undantagsvis till högsommartidtabeller redan från och med måndag 6.4. Med högsommartidtabeller avses tidtabellerna som är i bruk under skolornas sommarlov, de som normalt skulle gälla från början av juni till mitten av augusti. Om det i sommartidtabellskatalogen finns två olika tidtabeller för en linje, är det den ljusblåa tidtabellen som tas i bruk 6.4 (rubrikens datum 1.6 – 9.8).

 

Några linjer har ytterligare förändrats. Förändringarna kan hittas på föli.fi/sv/corona.

Regional trafik

 

Den interna trafiken i Åbo

Nattlinjerna i Åbo

Linjerna för arbetsresor i Åbo

Servicelinjer i Åbo

Servicelinjerna hör till kollektivtrafiken som är öppen för alla. Avvikande från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjens bussar också stanna utanför de egentliga busshållplatserna. Servicelinjens bussar har lågt golv och breda dörrar.

 

Den interna trafiken i S:t Karins

 

Den interna trafiken Reso

 

Den interna trafiken i Nådendal

 

Den interna trafiken i Lundo

 

Regiontrafiken utanför Föli-området

Rekommendera