Tidtabeller

Tidtabeller

På denna sida hittar du tidtabeller för regionlinjerna, de interna linjerna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal och Lundo, natt- och servicelinjerna samt linjerna för arbets- och skolresor. Tidtabellerna är samma som i tidtabellshäftet som delas ut till hushåll och företag. Eventuella avvikelser från gällande tidtabeller uppdateras inte i tidtabellerna nedan utan meddelas skilt under Nyheter.

 

Vintertidtabeller, 23.9.2019 - 19.4.2020

 

Regional trafik

 

Den interna trafiken i Åbo

Nattlinjerna i Åbo

Linjerna för arbetsresor i Åbo

Linjerna för skolresor i Åbo

Servicelinjer i Åbo

Servicelinjerna hör till kollektivtrafiken, som är öppen för alla. Avvikande från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjens bussar också stanna utanför de egentliga busshållplatserna. Servicelinjens bussar har lågt golv och breda dörrar.

 

Den interna trafiken i St. Karins


Den interna trafiken i Reso

 

Den interna trafiken i Nådendal

 

Den interna trafiken i Lundo

 

Den interna trafiken i Rusko

 

Regiontrafiken utanför Föli-området

Rekommendera