Rutterna för linjerna 3 och 30

Rutterna för linjerna 3 och 30

3 Majakkaranta - Östra Strandgatan - Centrum - Österlånggatan - Majakkaranta

MAJAKKARANTA - Kölgatan - Stålarmsgatan - Sjömansgatan - Östra Strandgatan - Kvarnbron - Skolgatan - Eriksgatan - CENTRUM T42 - Eriksgatan - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Eriksgatan - Aningaisgatan - Dombron - Nylandsgatan - Österlånggatan - Stålarmsgatan - Styrmansgatan - Regementsvägen - Lillheikkilävägen - Kölgatan - MAJAKKARANTA

30 Majakkaranta - Österlånggatan - Centrum - Östra Strandgatan - Majakkaranta

MAJAKKARANTA - Kölgatan  - Lillheikkilävägen - Regementsvägen - Styrmansgatan - Stålarmsgatan - Österlånggatan - Nylandsgatan - Dombron - Aningaisgatan - Eriksgatan - Brahegatan - Slottsgatan - Auragatan - Eriksgatan - CENTRUM T41 - Eriksgatan - Allegatan - Martinsbron - Östra Strandgatan  - Sjömansgatan - Stålarmsgatan - Kölgatan - MAJAKKARANTA

Rutten för linje 3 på guidekartan
Rutten för linje 30 på guidekartan

Rekommendera