Rutten för linje 20

Rutten för linje 20

Trätorget - Logomo - Muhkuri

TRÄTORGET PT1 Mariegatan - Brahegatan - Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan Aningaisbron - Göransgatan - Hampspinnaregatan - Nådendals snabbväg - Pitkämäkigatan  - Havskantvägen - Alakylävägen - Offerkällgatan - Saukonojavägen- MUHKURI

Muhkuri - Logomo - Trätorget

MUHKURI - Saukonojavägen - Offerkällgatan - Alakylävägen - Havskantvägen - Pitkämäkigatan  - Nådendals snabbväg - Hampspinnaregatan - Göransgatan - Aningaisbron – Västerlånggatan - Brahegatan - Sibeliusgatan - TRÄTORGET PT1

Rutten för linje 20 på guidekartan

Rekommendera