Rutten för linje 1

Rutten för linje 1

Flygplatsen - Centrum - Hamnen

FLYGSTATIONEN - Flygfraktsvägen - Flygstationsvägen - Rytövägen - Kärsämäkivägen - Raunistulaallén  - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Västerlånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - CENTRUM T89 - Slottsgatan - Andra tvärgatan - Första linjen - HAMNEN

Hamnen - Centrum - Flygplatsen

HAMNEN - Första linjen - Andra tvärgatan - Slottsgatan - CENTRUM T86 - Slottsgatan - Brahegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén  - Kärsämäkivägen - Rytövägen - Flygstationsvägen - FLYGSTATIONEN

Turer som fortsätter inte till flygplatsen: HAMNEN - Första linjen - Andra tvärgatan - Slottsgatan - Eskilsgatan - Eriksgatan -Auragatan - Slottsgatan - CENTRUM T89

Rutten för linje 1 på guidekartan

 

Rekommendera