Kvalitetslöfte

Kvalitetslöfte

I enlighet med 48 § i kollektivtrafiklagen (869/2009)

Trafiktjänster som tillhandahålls

Åbo stad är behörig regional tillståndsmyndighet för kollektivtrafiken inom Åbo stadsregion (S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso, Rusko och Åbo).  Dessutom ordnar Åbo stad interna busstrafiktjänster inom Åbo stadsregion som är öppna för alla i enlighet med beställar-producentmodellen.

Detta kvalitetslöfte gäller den interna avtalstrafiken (Föli) inom Åbo stadsregion, som planeras och upphandlas av Kollektivtrafikbyrån för Åboregionen.  Trafiken sköts av avtalsbussbolag. Övrig trafik över stadsregionens gränser baserar sig i huvudsak på trafikavtal för övergångstiden och på avtal som konkurrensutsatts av NTM-centralen. När det gäller dem avger de berörda företagen kvalitetslöfte.

Information om tjänsterna och om ändrade eller inhiberade tjänster

Tidtabeller för busstrafiken inom Åbo stadsregion finns på Åboregionens kollektivtrafiks webbplats www.foli.fi samt i de tryckta tidtabellerna som delas ut till hemmen. Dessutom säljs tidtabeller i Kollektivtrafikens servicebyrå (Auragatan 5, Åbo) och kommunernas servicekontor. Hållplatsspecifika tidtabeller finns i Åboregionens kollektivtrafiks webbtjänst. Vi informerar om vår service, ändringar i trafiken samt undantagssituationer på Åboregionens kollektivtrafiks webbplats www.foli.fi.

Biljetter och biljettpriser

I biljetturvalet för Åboregionens kollektivtrafik ingår bl.a. biljetter som kan laddas på Fölis resekort (värdekort, periodkort, dubbelkort), enkelbiljetter samt resebiljetter. Chaufförerna säljer enkelbiljetter och dygnsbiljetter i bussarna. I bussarna godkänns endast kontanter. Resekortet kan laddas i Fölis service- och laddningsställen, i bussarna och på internet.

Genom Fölis mobilbiljettapp kan man köpa enkel- och resebiljetter. Betalningssätten i mobilappen är IQ-betalning, bank- eller kreditkort samt telefonoperatörens telefonräkning.

Information om Åboregionens kollektivtrafiks biljetter och biljettpriser finns på vår webbplats www.foli.fi, i de tryckta tidtabellerna, servicekontoren, på hållplatserna och i bussarna.

De regionbiljetter för Åboregionen som säljs av Oy Matkahuolto Ab kan användas i trafiken som överskrider Föli-området i riktning mot Pargas, Pemar, Sagu, Masku, Mynämäki, Nousiainen och Aura. Från dessa kommuner kan du resa till Föli-området med regionbiljett. Om du byter till en annan buss inom Föli-området, måste du skaffa ett parallellkort jämsides med regionbiljetten, som ger dig rätt att resa inom Föli-området utan extra avgift. Parallellkortet fås från Åboregionens kollektivtrafiks servicebyrå, samservicekontoret Monitori eller servicekontoren i någon av kommunerna som hör till Föli. Du ska ha med dig regionbiljetten och dess laddningskvitto. Första gången tas ut en laddningsavgift på 5 euro för kortet, men själva laddningen är gratis. Parallellkort görs för regionbiljetten för Åboregionen, studentregionbiljetten för Åboregionen, för SaTuSa-biljetten

för arbetsresor mellan Salo och Åbo (också från Marttila och Kimitoön) samt för Loimaa-Åbo biljetten för arbetsresor.

Informationssystem

Åboregionens kollektivtrafik är kopplat till ett informationssystem i realtid. Information förmedlas i realtid till busshållplatser, mobila tjänster och vår webbplats www.foli.fi.  Uppgifter om bussarnas rörelser är tillgängliga i realtid och informationen utnyttjas bland annat i reseplaneraren, de hållplatsspecifika tidtabellerna och i den kartbaserade tjänsten om bussarnas rörelser.

Fordon som används och hur olika befolkningsgruppers behov beaktas

Nästan alla bussar som körs i Åboregionens kollektivtrafik är låggolvsbussar.  I alla dessa bussar kan man transportera barnvagnar och det finns särskilda platser reserverade för synskadade samt rörelsehämmade.  En del av Lundos och Nådendals interna linjer trafikeras på grund av specialförhållanden med små bussar med högt golv, som inte har något skilt utrymme för barnvagnar eller särskilda platser för synskadade och rörelsehämmade. Chaufförerna hjälper i mån av möjlighet synskadade och rörelsehämmade kunder.

Busshållplatserna

Hållplatserna har utmärkts med ett gult vägmärke för lokaltrafik. I hållplatser med regnskydd finns information om tidtabellerna, rutterna och priserna.

Mätning av kundtillfredsställelsen

Vi mäter kundtillfredsställelsen tre gånger om året. Utifrån resultaten bedömer vi tillsammans med bussbolagen hur kundtillfredsställelsen kunde förbättras.

Behandling av klagomål, återbetalning av priset, hävning av avtal och skadestånd

Felaktiga värdebiljettsdebiteringar kan återbetalas på resekortet eller gottgöras kontant på Kollektivtrafikens servicebyrå (Auragatan 5, Åbo). Begäran om utredning som hänför sig till resekortet ska lämnas inom två (2) månader från det inträffade till Kollektivtrafikens servicebyrå eller kommunens servicekontor.

För Force majeure –situationer, såsom vid omfattande avbrott i busstrafiken på grund av naturkatastrof eller strejk eller arbetsinställelse som berör busstrafiken ges särskilda gottgörelseanvisningar, men som regel berättigar de inte till ersättningar. Trafikstörningar, till exempel en tur eller en del av en tur som fallit bort eller ankomst för tidigt eller för sent, berättigar inte till ersättningar.

Kundrespons kan ges via Åbo stads responstjänst Paikalla (www.turku.fi/paikalla), genom att posta responsen till kollektivtrafikbyrån (Åbo stad, Regional kollektivtrafik, PB 355, 20101 Åbo).  Respons besvaras i första hand via den kanal som kunden önskar senast inom 14 dagar efter att responsen inkommit.

 

ÅBOREGIONENS KOLLEKTIVTRAFIK
Sirpa Korte
kollektivtrafikdirektör

 

Rekommendera