Föli trafikerar mellan Åbo och Kuhankuono/Kurjenrahka nationalpark den 20 april – 11 november 2020. Till priset av en Föli-resa kommer du ända fram till Kuhankuono lördagar och helger och även vardagar under skolornas sommarlov. 

 

En del av turerna på linje 21 och 23 fortsätter från Tortinmäki längs med Säkyläntie och längs med Åboleden till Kuhankuono i Kurjenrahka nationalpark. Linjerna stannar vid behov mellan Tortinmäki och Kuhankuono också vid hållplatser på Åbos sida. Ändhållplatsen i Kuhankuono ligger vid utkanten av nationalparkens nya parkeringsplats. 

 

Besökare kan bekanta sig med vandringslederna i Kuhankuono på förhand på Kuhankuonos webbplats. Alla Fölis biljetter duger i trafiken till Kuhankuono.

 

Trafikeringen sker i samarbete med Pöytyä kommun.

Vandringsleder i Kurjenrahka

Karpalostigen 2 km

Savojärvi rundslinga 6 km

Pukkipalo-leden 9 km

Vajosuo vandring 30 km

Fler rutter och ruttbeskrivningar: https://www.utinaturen.fi/sv/kurjenrahka/leder