Kontaktlös betalning, dvs. betalning med bank- eller kreditkort, är nu möjligt i Fölis trafik.

Alla gamla betalningssätt förblir i bruk, dvs. även kontanter, resekort och mobilbiljetter gäller fortfarande på alla Fölis linjer.

Föli är först i Finland att ta i bruk kontaktlös betalning i lokaltrafiken. Samtidigt ansluter sig Föli till ett fåtal internationella föregångare inom EMV-tekniken för kontaktlös betalning.

Ibruktagandet av kontaktlös betalning underlättar resandet och användningen av kollektivtrafiken i Åbo och närkommunerna ytterligare. Man hoppas att detta sänker tröskeln för att använda bussar.

Världens enklaste sätt att resa

1. Vifta på handen för att kalla till dig bussen och kliv på.

2. Visa bank- eller kreditkortet eller en mobil enhet med kontaktlös betalning för kortläsaren.

3. Njut av resan!

Med kontaktlös betalning får du alltid den förmånligaste biljetten

Kontaktlös betalning i bussarna fungerar enligt följande:

1. Visa ett bankkort, ett kreditkort eller en mobil enhet med kontaktlös betalning till bussens kortläsare. Kortläsaren piper och texten ”Kontaktlös betalning godkänd” visas på skärmen. Du kan gå och sätta dig, biljetten skrivs inte ut.

2. Systemet räknar automatiskt ut den förmånligaste biljetten utifrån dina resor.

3. Debiteringen sker från ditt bankkonto i slutet av dagen. Du kan debiteras för priset av antingen en enkelbiljett, en dygnsbiljett eller en 7 dygns-biljett.

 

Vid köp med kontaktlös betalning är enkelbiljetten normalprissatt, dvs. 3 euro, och omfattar en 2 timmars omstigningsrätt. Biljettens slutgiltiga pris bestäms dock i enlighet med antalet köp och resor på så sätt att passageraren alltid får den billigaste möjliga biljetten. Om en kund till exempel köper en tredje enkelbiljett under dagens lopp (normalpriset skulle vara 3 x 3 euro = 9 euro), ändras biljetterna som köpts med kontaktlös betalning till en dygnsbiljett (8 euro).

Biljettpriser
  • Enkelbiljett (2h omstigningstid) 3 €
  • Enkelbiljett kl. 23–04 (2h omstigningstid) 4 €
  • Dygnsbiljett 8 €
  • 7 dygns-biljett 26 €

 

En barnbiljett kan inte köpas separat till ett reducerat pris med kontaktlös betalning.

Systemet räknar ut det förmånligaste priset för dig: om du gör flera resor inom omstigningstiden på två timmar, debiteras du i slutet av dagen endast priset på en enskild enkelbiljett.

För en dygnsbiljett får du ett obegränsat antal resor inom ett dygn och med en 7 dygns-biljett får du ett obegränsat antal resor inom en vecka. Biljetten gäller fram till slutet av trafikeringsdygnet (kl. 04:00).

Kortläsare frågar aldrig efter pinkod vid betalning med kontaktlös betalning. Kortläsaren skriver inte ut biljetter. De uppburna avgifterna och de utförda resorna kan kontrolleras i Fölis nätladdningstjänst under avsnittet om kontaktlös betalning. Därifrån kan man också skriva ut kvittot om man vill.

Kort och apparater som duger för kontaktlös betalning

Du kan betala resan med bankkort som har kontaktlös betalning, såsom VISA, Mastercard och Eurocard, samt med mobilplånböcker som Apple Pay, Google Pay, Pivo. Det går inte att betala med alla kreditkort, till exempel Diners Club och American Express. Använd samma betalkort eller mobila enhet på varje resa för att få rätt belopp.

 

Man kan endast betala för resor för en person med samma betalkort eller mobila enhet med kontaktlös betalning, dvs. tills vidare kan man inte betala för till exempel ett barns resa med betalkortet. 

Kontaktlös betalning underlättar även för dem som besöker Åboregionen

Kontaktlös betalning är en särskilt behändig egenskap för turister och tillfälliga bussanvändare som besöker Åboregionen. Kontaktlös betalning tas i bruk förutom i bussarna även i vattenbussarna som trafikerar från Aura å till Runsala.
Vid kontaktlös betalning får tills vidare rabattgrupper som är berättigade till rabatter inga sådana, såsom senior- eller studeranderabatter. Kontaktlös betalning för rabattbiljetter planeras dock.

Som betalningsmedel kan man förutom kontaktlös betalning fortfarande använda sig utav mobilbiljetter, resekort och kontanter.

Lönar det sig alls att skaffa resekort när det finns kontaktlös betalning?

När kontaktlös betalning tas i bruk kan man med kontaktlös betalning inte köpa biljetter för mer än 7 dygn, så betalningssättet kan inte användas på samma sätt som ett periodkort.
Rabattgrupper och 30 dygns-biljetter kommer dock till systemet senare, varvid det inte längre är nödvändigt med ett resekort.

De vanligaste frågorna om kontaktlös betalning i Föli

 

Varför finns inget pristak på t.ex. två dagar för kontaktlös betalning? Kommer det att komma fler pristak?

För närvarande finns det tre pristak (enkelbiljett, endags- och sjudagarsbiljett). För att systemet ska förbli tydligt för passageraren kan det inte finnas obegränsat med tak. Vi försöker erbjuda sådana pristak som gynnar så många passagerare som möjligt. Ett pristak på 30 dagar kommer i ett senare skede, men det finns ännu inte någon uppskattning om när det ska tas i bruk.

Varför fungerar inte mitt kontaktlösa betalkort på bussen?

Det kan finnas många orsaker till detta, till exempel:

  • Betalkortet har inte någon funktion för kontaktlös betalning.
  • Avläsningen av kortet misslyckades av någon anledning; kortet ska visas för avläsaren på nytt.
  • Betalkortet är föråldrat.
  • Betalkortet har ingen täckning.

Kan jag betala flera personers, eller kanske mitt barns, resa med samma kontaktlösa betalkort?

Nej. Med samma betalkort kan man endast betala en persons resa.

Kan man betala för laddning av resekort med kontaktlös betalning i bussen? 

Nej. Laddning av resekort i bussarna kommer överhuvudtaget att upphöra i början av 2021. 

Var ser jag giltighetstiden för min biljett? 

Giltighetstiden syns på bussens kortläsare. Föraren kan inte kontrollera giltighetstiden. I nätladdningen syns endast gjorda resor och debiterade avgifter.

Hur vet biljettkontrollanten att jag har betalat min resa?

Visa betalkortet för granskaren som på basis av kortets fyra sista nummer kontrollerar om det finns en giltig biljett på kortet.

Syns händelserna som täckningsreserveringar på mitt konto?  

Inte nödvändigtvis. Avgifterna debiteras kontot följande natt.

I vilket skede debiteras resorna från kontot? Vad gäller t.ex. om man köpt en sjudygnsbiljett?

Resorna debiteras från kontot på natten ungefär kl. 00:00. Resedygnet avslutas på morgonnatten kl. 04.00. Vid köp med kontaktlös betalning är enkelbiljetten normalprissatt, dvs. 3 euro, och omfattar en 2 timmars omstigningsrätt. Biljettens slutgiltiga pris bestäms dock i enlighet med antalet köp och resor på så sätt att passageraren alltid får den billigaste möjliga biljetten. Om en kund till exempel köper en tredje enkelbiljett under dagens lopp (normalpriset skulle vara 3 x 3 euro = 9 euro), ändras biljetterna som köpts med kontaktlös betalning till en dygnsbiljett (8 euro). Om användningarna är två under den första dagen debiteras följande natt 6 euro (enkelbiljett 2 x 3 euro).

Debiteringar görs från kundens konto allteftersom användning äger rum. Om man efter fyra dagars användning (4 x 1 endagsbiljett, dvs. 8 euro) har överskridit priset för en sjudagarsbiljett (26 euro), ändras biljetten till en sjudagarsbiljett och resande är därefter avgiftsfritt fram till den sjunde dagen.

Om det inte finns någon täckning på kontot kan man inte längre betala med resekortet.

Kan resetiden avbrytas och inledas så att säga från början?

Nej.

Hur ersätts felaktiga debiteringar?

Kunden bör kontakta Fölis kundtjänst i Salutorgets Monitori. Kunden fyller i en ersättningsansökan.

Om kundens bankkort av misstag debiteras för en resa, även om avsikten var att betala med resekort, ersätts inte avgifterna. Resekortet får inte visas upp för kortläsaren genom ett fack i plånboken/telefonen.

Hur gör man om kortläsaren inte fungerar och resan inte kan betalas med bankkort?

Kortet kan inte visas för en biljettautomat, liksom ett resekort. Biljetten kan köpas kontant eller med Föli-appen.

Visar jag betalkortet på nytt för kortläsaren i samband med varje resa?

Ja.

Hur tar jag ett kort med användningsförbud tillbaka i bruk?

Kortet påläggs användningsförbud om det inte finns täckning på kontot.  

Man strävar efter att automatiskt återföra kortet till det kontaktlösa betalningssystemet: systemet försöker med två dagars mellanrum, under två veckors tid, fråga om det har kommit in pengar på kontot. Om det inte finns någon täckning avslutas förfrågningarna och användningsförbudet fortsätter.

Jag lade till mitt betalkort i mobilplånboken. Hur får jag reda på numret på mobilplånbokens kort?

När du lägger till ditt betalkort i mobilplånboken skapar enheten ett virtuellt kortnummer (DPAN), som de flesta mobilplånböcker kallar för ett virtuellt kontonummer. Den mobila enhetens kortnummer är alltså inte samma som det nummer som har tryckts på kortet. I de flesta appar hittar du det virtuella kontonumret under inställningar -> det kontaktlösa betalkortets uppgifter. Kontrollera anvisningarna för den mobilplånbok du använder för att få reda på det virtuella kortnumret. Endast de fyra sista siffrorna i det virtuella kontonumret visas för kunden.

Jag stämplade min mobilplånbok med appen på linje 1 och bytte efter 30 minuter till linje 55. Jag gjorde en omstigningsstämpling med smartklockan, till vilken jag har kopplat samma betalkort. Varför debiterades jag på nytt tre euro för en enkelbiljett efter omstigningen? Kan jag få gottgörelse för den andra biljetten?

Mobilplånboksapparna och de enheter som har kopplats till dem skapar alla ett enhetsspecifikt virtuellt kontonummer. Använd alltid samma betalkort eller mobila enhet på varje resa så att den debiterade summan är korrekt. Om du använder både telefon och smartklocka, till exempel Apple Pay och Apple Watch, fungerar dessa enheter inte tillsammans, utan du ska använda samma enhet varje gång du betalar. Resor gottgörs inte. Se även punkten: ”Jag lade till mitt betalkort i mobilplånboken. Hur får jag reda på numret på mobilplånbokens kort?”

Jag försökte hitta ett kvitto, men det finns inga händelser med numret på mitt betalkort. Varför visas de inte? Jag använder mobilplånbok.

Du behöver ett virtuellt kortnummer (DPAN) för mobilplånboken. Den mobila enhetens kortnummer är alltså inte samma som det nummer som har tryckts på kortet. I de flesta appar hittar du det virtuella kontonumret under inställningar -> det kontaktlösa betalkortets uppgifter. Kontrollera anvisningarna för den mobilplånbok du använder för att få reda på det virtuella kortnumret. Endast de fyra sista siffrorna i det virtuella kontonumret visas för kunden. Dessutom behöver du resdagen och den linje du reste på för att få ett kvitto.

Jag fick ett nytt betalkort från banken. Jag har nått upp till veckobiljett, kan jag fortsätta använda det nya kortet? Kommer systemet ihåg den veckobiljett jag uppnått med det gamla kortet? Numret som var tryckt på mitt kort förblev oförändrat.

Pristaken överförs inte till det nya kortet. Det nya kortet börjar räkna ett nytt pristak.