Information om Föli

Information om Föli

Med i Åboregionens Föli-kollektivtrafik är Åbo, S:t Karins, Reso, Lundo, Nådendal och Rusko.

  • Kollektivtrafiken som är gemensam för sex kommuner inleddes den 1 juli 2014.
  • Inom regionen används en fast avgift, det vill säga priset är samma oberoende av resans längd. Samma biljetter kan alltså användas i hela området.
  • Kollektivtrafiksystemet heter Föli. Namnet Föli har en koppling till Sydvästra Finland. När man på den regionala finska dialekten säger att man ”är med” (”ollaan mukana”), säger man ofta ”ollaan fölissä”.
  • De pigga gula bussarna representerar Föli i gatubilden.
  • Under 2017 gjordes 27 miljoner resor i området.
  • Betalsystemet i Fölis bussar grundar sig huvudsakligen på olika busskort. Engångsbiljetter kan köpas av föraren. Även mobilbiljetter används. Läs mer om de olika biljettyperna och priserna.
  • I alla sex kommuner som hör till Föli-området finns ett serviceställe och dessutom finns det laddningspunkter bland annat i butiker och varuhus i området.
  • Fölis bussrutter och tidtabeller planeras av den regionala kollektivtrafikbyrån.
  • Det trafikföretag som kör den regionala kollektivtrafiken väljs genom konkurrensutsättning.

 

 

Rekommendera