Information och anvisningar

Information och anvisningar

Kollektivtrafiken i Åboregionen inleds den 1 juli 2014 och ordnas samfällt av sex kommuner. Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko deltar i Föli, dvs. kollektivtrafiken i Åboregionen. Du hittar ett serviceställe för kollektivtrafiken i alla sex kommuner. Du kan utföra ärenden på servicestället i vilken kommun som helst.

busshållplats

Rekommendera