Hållplatser nära Lyftkransgatan flyttas

02.12.2020 16:40

Hållplatser nära Lyftkransgatan flyttas

Hållplatser 805 och 1209 Lyftkransgatan har varit på en tillfällig plats. 

Hållplats 805 Lyftkransgatan flyttas ca 150 m framåt t.o.m. 3.12 kl. 12.

Hållplats 1209 Lyftkransgatan flyttas ca 60 m bakåt. Detta gäller tills vidare.

 

 

Rekommendera