Arbetsgivare kan stöda sina anställdas och kunders resor på olika sätt. Anställda och kunder kan erbjudas information om tillgängliga kollektivtrafiktjänster och därmed styras till att använda den flexibla och miljövänliga kollektivtrafiken. Den regionala kollektivtrafikbyrån erbjuder hjälp med att framställa vägledande material.

Fölis arbetsresekort

Med Fölis arbetsresekort kan du byta ut bilen och morgonrusningarna till exempel till att planera en drömsemester. Arbetsresekortet är ett bra alternativ till en anställningsförmån. Kortet tas i bruk under hösten 2019.

 

För arbetstagare är Fölis arbetsresekort en skattefri förmån upp till 3400 euro. Om arbetsgivaren betalar maximibeloppet för arbetsresekortet, alltså 25 euro i månaden, kostar ett normalprissatt periodkort på 30 dagar 30 euro i månaden för arbetstagaren. Priset på ett periodkort på 90 dagar är 73 euro, alltså endast cirka 25 euro i månaden.

 

Denna skattefria andel orsakar inte bikostnader på lön för arbetsgivaren och därtill kan arbetsgivaren dra av anskaffningskostnaderna på arbetsresekorten i inkomstbeskattningen. Arbetsresekortet kan beställas när som helst och förmånen är skatteårsmässig.

 

Läs mer.

 

Tidtabellsskärm och hållplatskartor i företagets utrymmen

En tidtabellsskärm berättar i realtid när bussarna som trafikerar i närheten av företaget kommer att passera de närliggande hållplatserna. För att kunna visa tidtabellen behövs bara en lämplig skärm och en webbanslutning.
 

Ta i bruk tidtabellsskärmen:

  • Man får fram tidtabellerna i realtid via adressen omatpysakit.foli.fi.
  • Klicka på kartan eller fyll i hållplatsens namn/nummer och välj hållplatserna du vill visa.
  • Tidtabellerna för hållplatserna öppnas i en ny flik.
  • Antalet rader som syns på tidtabellsskärmen kan begränsas genom att ändra i adressraden t.ex. &pagerows=4 (visar 4 rader, standard är 16 rader).

 

Hållplatskarta

De närmaste busshållplatserna och linjerna som passerar dem kan markeras på en karta över området. Det lönar sig att ställa upp hållplatskartan t.ex. i entréhallen.

 

Länka till ruttplaneraren från webbplatsen

Företag kan länka sin webbplats eller sitt intranät till Fölis ruttplanerare (reittiopas.foli.fi).

Arbetsresesedlar fungerar som lunchsedlar

Arbetsresesedeln är ett behändigt sätt att erbjuda en arbetsresebiljett. Sedeln fungerar på samma sätt som en lunchsedel. Genom att erbjuda arbetsresesedlar till sina anställda förbättrar företaget sin image och blir mer attraktiv som arbetsgivare. Mängden nyttomotion som de anställda får ökar då arbetsresorna sker med buss. Arbetsresebiljetten är en helt skattefri naturaförmån upp till sitt maximala värde på 3400 euro.

 

Elektroniska arbetsresesedlar

De anställda har med sig den elektroniska arbetsresesedeln antingen i mobilen eller på ett separat resekort. För tillfället erbjuds elektroniska arbetsresesedlar av Eazybreak Oy, Smartum Oy, Edenred Finland Oy och ePassi Payments Oy.

 

Läs mer om arbetsresesedlarna.

Faktureringskunder – uträtta ärenden med Föli och Föli-cyklarna

Som Fölis faktureringskund kan ett företag köpa och ladda Fölis biljetter och resekort. Biljettpriserna motsvarar prislistan och faktureras månatligen. Ett företag eller en organisation kan ansöka om att bli faktureringskund genom att skicka e-post till joukkoliikenne(a)turku.fi.

 

Arbetsgivaren kan skaffa resekort för de anställdas bruk t.ex. för resor som görs under arbetsdagen. Vem som helst kan använda resekorten, så företagets personal kan tillsammans använda ett eller flera resekort.

För resor inom Åbo centrum kan man också använda Föli-cyklar, som det finns sammanlagt 300 av i Åbo. Stadscyklarnas stationer finns i huvudsak mellan hamnen och Kuppis. I periodkorten ingår rätten att använda stadscyklarna, och för värdekort kan man köpa möjligheten att använda cyklarna för 40 euro/år.

Stadscykelstation framför företaget för 900 €/mån.

I Åbo kan företag köpa stationer för stadscyklar som placeras på deras tomt från 900 euro per månad. Att skaffa en cykelstation förbättrar trafikförbindelserna, och både personalen och kunderna tackar. Föli-cyklarnas stationer syns också i Fölis ruttguide.
 

Prislista för stadscykelstationer:

  • Ställning för 10 cyklar, 900 eur + moms/mån.
  • Ställning för 15 cyklar, 1054 eur + moms/mån.

 

Beställaren får själv namnge cykelstationen och använda baksidan av cykelstationens infotavla för att berätta hur företaget främjar hållbar utveckling i Åbo.

Stationen blir en del av Åbo stads stadscykelnätverk, och i tjänsteproducentens pris ingår samma tjänster och skyldigheter som de som gäller Åbo stads egna stationer. I avtalet ingår bl.a. att cykelbalansen på stationen upprätthålls i enlighet med Åbo stads avtal så att det alltid finns tillräckligt med cyklar på stationen.

 

Hyresavtalet är tidsbundet (minst 12 mån.), leverans 4 mån. efter beställningen.

 

Kontakta oss för att höra mer om stadscykelstationerna som är till salu: folifillarit(a)turku.fi
Läs mer om stadscyklarna: www.foli.fi/sv/stadscyklar

 

Bifoga en Föli-biljett med en inbjudan till ett seminarium eller evenemang

Man kan bifoga en Föli-biljett med olika evenemangsbiljetter eller till exempel en inbjudan till ett seminarium. Biljetterna kan läsas elektroniskt, så resebiljetten kan skickas t.ex. per e-post eller direkt utskriven i inbjudan. Det är också enkelt att bifoga en Föli-biljett med evenemangsbiljetter som säljs via Lippupiste.

Ta kontakt

Vi berättar gärna mer och hjälper gärna till exempel med att skapa vägledande material. Ta kontakt: joukkoliikenne@turku.fi.

Fölis mobila försäljningspunkt på besök hos företaget

Via Fölis mobila försäljningspunkt kan man köpa och ladda Fölis vanligaste kortprodukter och ställa frågor om kollektivtrafiken. Bjud in den mobila försäljningspunkten på besök hos ert företag!