Flera inställda turer under maratonloppet 17.8

13.08.2019 10:08

Flera inställda turer under maratonloppet 17.8

Paavo Nurmi Marathon går av stapeln lördagen den 17 augusti. I Åbo centrum är både Aurabron och Dombron avstängda för trafik när loppet börjar, varför största delen av turerna till och från centrum ca kl. 11:55–12:40 inställts. När broarna öppnas för trafik är fördröjningar möjliga. En förteckning över alla inställda turer finns i slutet av denna sida.

Övriga verkningar av maratonloppet i närheten av centrum

Linjerna 55 och 56 har en avvikande rutt redan fr.o.m. fredag, eftersom Östra Strandgatan är stängd mellan Kvarnbron och Aurabron under uppbyggandet och nedmonteringen av tävlingsområdet. Linjerna 55 och 56 har en avvikande rutt mellan fredag kl. 6:00 och lördag kl. 22:00. I centrum använder linjerna under denna tid också exceptionellt Slottsgatans hållplatser T84 Centrum (till Räntämäki) och T87 Centrum (till Harlax/Toijais).

Linje 1 trafikerar inte till eller från Hamnen kl. 12:15–12:40 då trafiken på Slottsgatan nära Åbo Slott har avbrutits.

Linjerna 3, 30, 14, 15, 55 och 56 har en avvikande rutt kl. 12–16:30 då Östra Strandgatan är stängd mellan Martinsbron och Unionsgatan. Linjerna körs under denna tid via Martinsgatan och Stålarmsgatan.

Linje 8 kör inte till Runsala folkpark kl. 12–17.30. Polisen dirigerar trafiken på Runsala parkväg, vilket kan orsaka fördröjningar.

Linjespecifika avvikande rutter har räknats upp nedan.

Inställda turer och avvikande rutter:

Linje 1

 • Kl. 11:45 Flygplatsen – 12:10 centrum – Hamnen: turen körs inte.
 • Kl. 12:00 Flygplatsen – 12:25 centrum – Hamnen: turen körs inte.
 • Kl. 12:15 Hamnen – 12:30 centrum – Flygplatsen: turen körs inte.
 • Kl. 12:30 Hamnen – 12:45 centrum – Flygplatsen: turen körs inte.

 

Linje 2A, 2B

 • Kl. 11:43 Littois – 12:00 Kohmo – 12:20 centrum – Länsinummi: turen körs inte.
 • Kl. 11:45 Kohmo – 12:05 centrum – Liljedalen: turen körs inte.
 • Kl. 12:15 Kohmo – 12:35 centrum – Liljedalen: turen körs inte.
 • Kl. 11:45 Länsinummi – 12:07 centrum – Kohmo – Littois: turen körs inte.
 • Kl. 12:00 Liljedalen – 12:22 centrum – Kohmo: turen körs inte.

 

Linje 3          

 • Kl. 11:40 Fyrstranden – 11:57 centrum – Fyrstranden: turen körs inte.
 • Kl. 12:00 Fyrstranden – 12:17 centrum – Fyrstranden: turen körs inte.
 • Kl. 12:20–16:30 har dessutom turerna från Fyrstranden till centrum en avvikande rutt: Stålarmsgatan – Martinsgatan – Kvarnbron – Eriksgatan.

 

Linje 30

 • Kl. 11:50 Fyrstranden – 12:13 centrum – Fyrstranden: turen körs inte.
 • Kl. 12:10 Fyrstranden – 12:30 centrum – Fyrstranden: turen körs inte.
 • Kl. 12:30–16:35 körs dessutom turerna från centrum till Fyrstranden via rutten Martinsbron – Martinsgatan – Stålarmsgatan osv.

 

Linje 6

 • Kl. 11:10 Nådendal: slutar i Åbo centrum, fortsätter inte till Lundo.
 • Kl. 11:45 Åbo – Lundo: turen körs inte.
 • Kl. 11:40 Nådendal – Åbo: slutar i Åbo centrum, fortsätter inte till Lundo.
 • Kl. 12:15 centrum – Lundo: turen körs inte.
 • Kl. 11:50 Lundo – Åbo: turen körs endast från centrum (kl. 12:25) till Nådendal.

 

Linje 7

 • Kl. 11:25 Nådendal: slutar i Åbo centrum, fortsätter inte till S:t Karins.
 • Kl. 12:00 centrum – S:t Karins: turen körs inte.
 • Kl. 11:55 från Nådendal: slutar i Åbo centrum, fortsätter inte till S:t Karins.
 • Kl. 12:30 centrum – S:t Karins: turen körs inte.
 • Klo 11:35 S:t Karins: turen körs endast från centrum (kl. 12:10) till Nådendal.

 

Linje 8

 • Kl. 12–17:30 körs turerna i Runsala inte via folkparken.

 

Linje 9          

 • Kl. 11:35 Katarina – kl. 12:00 centrum – Svalas: turen körs inte.
 • Kl. 12:05 Katarina – kl. 12:30 centrum – Svalas: turen körs inte.
 • Kl. 11:45 Svalas – kl. 12:10 centrum – Katarina: turen körs inte.

 

Linje 12

 • Kl. 11:25 Kråkkärret – 11:55 centrum – Oxbacka: turen körs inte.
 • Kl. 11:55 från Kråkkärret – 12:25 centrum – Oxbacka: turen körs inte.
 • Kl. 11:50 Oxbacka – 12:10 centrum – Kråkkärret: turen körs inte.

 

Linje 13        

 • Kl. 11:35 Takakirves – 11:50 centrum – Uittamo: turen körs inte.
 • Kl. 12:05 Impivaara – 12:20 centrum – Uittamo: turen körs inte.
 • Kl. 11:50 Uittamo – 12:15 centrum – Takakirves: turen körs inte.

 

Linjerna 14, 15                   

 • Inga inställda turer.
 • Kl. 12–16:30 från Erikvalla/Kakskerta till centrum längs rutten Strålarmsgatan – Martinsgatan – Östra Strandgatan – Kvarnbron – Skolgatan – Eriksgatan. Returrutten går i motsatt riktning, via Allégatan och Martinsbron.

 

Linje 18        

 • Kl. 11:30 Runosbacken – 11:52 centrum – Harittu: turen körs inte.
 • Kl. 11:45 Runosbacken – 12:07 centrum – Harittu: turen körs inte.
 • Kl. 12:00 Runosbacken – 12:22 centrum – Harittu: turen körs inte.
 • Kl. 11:45 Harittu – 12:07 centrum – Runosbacken: turen körs inte.
 • Kl. 12:00 Harittu – 12:22 centrum – Runosbacken: turen körs inte.

 

Linje 32                              

 • Kl. 11:30 Kråkkärret – 12:00 centrum – Pansio: turen körs inte.
 • Kl. 12:00 Kråkkärret – 12:30 centrum – Pansio: turen körs inte.
 • Kl. 11:30 Pansio – 12:00 centrum – Kråkkärret: turen körs inte.
 • Kl. 12:00 Pansio – 12:30 centrum – Kråkkärret: turen körs inte.

 

Linje 42

 • Kl. 11:45 Kråkkärret – 12:15 centrum – Perno: turen körs inte.
 • Kl. 11:47 Perno – 12:15 centrum – Kråkkärret: turen körs inte.

 

Linje 50                              

 • Kl. 11:25 Oriniemi – 11:40 Moikois – 12:00 centrum – Studentbyn: turen körs inte.

 

Linje 53        

 • Kl. 12:05 Studentbyn – 12:30 centrum – Maanpää: turen körs inte.

 

Linje 54        

 • Kl. 11:50 Prästholmen – 12:00 Moikois – 12:20 centrum – Studentbyn: turen körs inte.
 • Kl. 11:45 Studentbyn – 12:10 centrum – Prästholmen: turen körs inte.

 

Linjerna 55 och 56             

 • Linjerna har en avvikande rutt mellan fredagen 16.8 kl. 6 och lördagen 17.8 kl. 22: Från Hirvensalo mot centrum körs rutten via Östra Strandgatan – Kvarnbron – Slottsgatan. Returrutten går i motsatt riktning, via Martinsbron. Under denna tid använder linjerna i centrum också exceptionellt Slottsgatans hållplatser T84 Centrum (till Räntämäki) och T87 Centrum (till Harlax/Toijais).
 • Lördagen kl. 12–16:30 körs linjerna 55 och 56 längs rutten Strålarmsgatan – Martinsgatan – Östra Strandgatan – Kvarnbron – Skolgatan – Slottsgatan. Returrutten går i motsatt riktning, via Martinsbron.
 • Inställda turer på lördagen:
  • Linje 55 kl. 11:38 Harlax – 12:03 centrum – Räntämäki
  • Linje 56 kl. 12:03 Toijais – 12:23 centrum – Räntämäki
  • Linje 56 kl. 11:48 Räntämäki – 12:13 centrum – Toijais
  • Linje 55 kl. 12:03 Räntämäki – 12:33 centrum – Harlax

 

Linje 60

 • Kl. 11:30 Svalas – 11:55 centrum – Suikkila: turen körs inte.
 • Kl. 12:00 Svalas – 12:25 centrum – Suikkila: turen körs inte.
 • Kl. 11:55 Suikkila – 12:15 centrum – Suikkila: turen körs inte.

 

Linje 61        

 • Kl. 11:55 Ilpois – 12:15 centrum – Vienola: turen körs inte.
 • Kl. 11:40 Vienola – 12:05 centrum – Ilpois: turen körs inte.
 • Kl. 12:10 Vienola – 12:35 centrum – Ilpois: denna tur körs, men avgången från centrum fördröjs med ca 5 minuter.

 

Linje 704                            

 • Kl. 12:00 Trätorget – Pemar har en avvikande rutt: Trätorget – Sibeliusgatan – Brahegatan – Västra Långgatan – Chaufförsgatan – Bangårdsgatan – Helsingforsgatan – Kalevarampen – Kalevavägen – Artillerigatan – Östra Långgatan – Nylandsgatan osv.

 

Linje 801      

 • 11:50 Trätorget – Kustö – Pargas har en avvikande rutt: Trätorget – Sibeliusgatan – Brahegatan – Västra Långgatan – Chaufförsgatan – Bangårdsgatan – Helsingforsgatan – Kalevarampen – Kalevavägen – Artillerigatan – Östra Långgatan – Nylandsgatan osv.
 • Inställda turer:
  • Kl. 11:35 Pargas – 11:50 Kustö – Busstation
  • Kl. 12:20 Trätorget – Kustö - Pargas

 

Linje 902

 • Kl. 9:45 Korpoström – Trätorget har en avvikande rutt: Nylandsgatan – Östra Långgatan – Artillerigatan – Keramikfabriksgatan – Tavastvägen – Helsingforsgatan – Chaufförsgatan – Västra Långgatan – Busstation.

Rekommendera