Fölis grunder för att bevilja studeranderabatt ändras 1.1.2019

14.12.2018 10:04

Fölis grunder för att bevilja studeranderabatt ändras 1.1.2019

Studeranderabatten inom Åboregionens kollektivtrafik beviljas för tillfället inte för studerande över 30 år. Detta har motiverats med att det har varit möjligt att studera orimligt länge. Studietiden är dock idag begränsad, och studeranderabatter förutsätter aktivt studerande.

Villkoren för studeranderabatt ändras fr.o.m. 1 januari 2019, varefter även över 30-åriga studerande har rätt till Fölis rabatterade resekort, oberoende om de får studiestöd från FPA eller inte. I fortsättningen är alltså alla som studerar på heltid inom en utbildning som leder till examen berättigade till studeranderabatt, oberoende av ålder eller inkomstnivå.

Läs mer om Fölis förmåner för studerande.

 

Rekommendera