Föli trafikerar till Kuhankuono även under kommande år

18.12.2019 09:52

Föli trafikerar till Kuhankuono även under kommande år

Fölis trafik till Kuhankuono, Kurjenrahka nationalpark, inleddes 2018 och pågick under skolornas sommarlov. I år trafikerade Föli till Kuhankuono enligt resenärernas önskemål under hela sommartidtabellens tid, dvs. från april ända fram till slutet av september. Trafikförbindelsen har fått mycket positiv respons. Under sitt möte den 11 december 2019 beslutade kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion om att fortsätta trafikförbindelsen. Trafikeringen sker i samarbete med Pöytyä kommun. Trafikeringstiden kommande år är den 20 april – 11 november lördagar och helger samt även vardagar under skolelevernas sommarlov. Kostnaderna delas på hälft mellan Pöytyä och Föli. Alla Fölis biljetter duger i trafiken till Kuhankuono.

Utgångsmässigt är det frågan om ett permanent arrangemang och inte ett försök och trafikeringsdagarna fastställs årligen i samarbete med Pöytyä kommun.

Tidtabellerna meddelas närmare trafikens inledningstidpunkt.

Rekommendera

Nyheter

20.12.2019 10:08
Flera resekort har skickats till Föli och de väntar på att deras ägare kommer att hämta dem.