Den nya reseplaneraren

Den nya reseplaneraren

Föli kommer stegvis att övergå till den nya reseplaneraren. Parallellt med den nuvarande reseplaneraren har man öppnat en tjänst som baserar sig på den nationella reseplaneraren matka.fi som söker rutter och tidtabeller också inom Fölis område. Den nya reseplaneraren har skapats med ett öppet gränssnitt och använder öppna kollektivtrafikdata från Föli. Detta gör det möjligt också för tredje parter att använda Fölis information i sina applikationer.

Den nya reseplaneraren fungerar på alla plattformar och i planeringen har man framför allt beaktat användbarhet på mobila enheter. Bland annat utnyttjar tjänsten positioneringsfunktionen i mobila enheter och visar trafiksituationen i realtid vid alla hållplatser i närområdet. Tjänsten kommer även automatiskt ihåg tidigare sökningar vilket gör det lättare att hitta tidtabeller för resenärens vanliga hållplatser. Tjänsten använder den öppna vägkartan Open Street Map.

Den nuvarande reseplaneraren kan användas under en övergångsperiod och finns på samma ställe som förut. Den nya tjänsten inverkar inte på Fölis andra digitala informationstjänster. Tidtabeller för hållplatser kan även i fortsättningen enkelt nås på adresserna omatpysakit.foli.fi och aikataulut.foli.fi. Fölis nya reseplanerare är en del av Åbo stads satsning på öppna data. Den nya tjänsten genomförs som en del av Finlands sjätte största stads spetsprojekt Öppna data och gränssnitt.

Ta den nya reseplaneraren i bruk!

I den nya reseguiden utgår allting från användarens position. Genom att tillåta att enheten använder positionering kan du genast se i realtid när följande bussar går från närmaste hållplatser. Därför behöver du inte nödvändigtvis söka bussturer. När reseplaneraren känner till din position eller när en utgångspunkt har angetts i reseplaneraren kan du söka en rutt till en bestämd destination. Som avfärdsplats kan du ange vilken adress som helst och du kan byta den senare. De platser som du använder oftast visas i en ruta när reseplaneraren används igen.

Du kan också lägga till en adress genom att trycka på önskad plats på kartan och välja Sök rutt härifrån eller Sök rutt hit.

ohje  ohje 

 

Du hittar enkelt tidtabeller och rutter

Du kan söka rutter och tidtabeller genom att skriva önskad linje i sökfältet och välja fliken med information om linje eller hållplats. Genom att klicka på linjen kan du se rutten på kartan och en lista med hållplatserna längs rutten. Du får fram tidtabellen för specifika hållplatser genom att klicka på fliken tidtabell.

Du kan lägga till favoriter till reseplaneraren och på så vis hittar du rutterna snabbt i fortsättningen. Du kan lägga till platser du besöker ofta till dina favoriter och reseplaneraren visar då när nästa buss är vid närmaste hållplats. Genom att klicka på linjens nummer får du i reseplaneraren fram rutter och hållplatsspecifika tidtabeller för alla linjer.

ohje

 

Reseplaneraren fungerar som en applikation i telefonen

Genom att lägga till sidan reittiopas.foli.fi på mobiltelefonens startskärm fungerar reseplaneraren som en applikation. Inställningar för startskärmen finns i de flesta webbläsare bakom symbolen med tre punkter.

Utvecklingen pågår ännu

Den nya reseplaneraren utvecklas hela tiden.

Kartmaterialet är inte helt komplett ännu. Kartan grundar sig på den öppna vägkartan Open Street Map, som alla kan vara med och utveckla.

Respons om den nya reseplaneraren kan skickas via feedbacktjänsten Paikalla.

 

 

Rekommendera