De första elbussarna till Åbo i höst

15.03.2016 12:29

De första elbussarna till Åbo i höst

Kollektivtrafiken i Åbo stadsregion Föli tar i bruk de första elbussarna inkommande höst. Finländska Linkker Oy levererar sex elbussar. Anskaffningen inklusive laddningssystem har ett totalt värde på cirka 3,8 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet har beviljat cirka en miljon euro i investeringsstöd för genomförandet av anskaffningen.

Åbo stads strategiska mål är att vara en koldioxidneutral stad år 2040, vilket förutsätter ambitiösa klimat- och miljöpolitiska åtgärder. Staden har också som mål att målmedvetet öka elfordonens andel i den offentliga trafiken, men även i köptjänsterna (taxi, transporttjänster, egna fordon). 

Elbussarna införs i Åbo stadstrafik på linje 1, som trafikerar rutten Hamnen-Salutorget-Flygplatsen. I rusningstid används två dieselbussar vid sidan av elbussarna. Åbo energi bygger snabbladdningsstationer för elbussarna vid hamnen och flygplatsen. Dessutom bygger Åbo Energi laddningsanordningar för laddning av bussar nattetid vid trafikidkarens depå. Avtalet omfattar ett serviceavtal för bussar och laddningsanordningar för en period på sju år.

Anskaffningsbeslutet är ett betydande steg mot elektrifiering av busstrafiken på nationell nivå. Hittills har elbussar använts i Finland främst i testsyfte och ingen motsvarande trafikering av en hel linje med elbussar har genomförts, förutom på en linje i Esbo.

- Elbussarnas teknik har utvecklats så pass mycket de senaste åren att det har blivit möjligt att förlita sig på elbussar i trafikeringen av en hel linje. I den här helheten är det emellertid enklast att fortsättningsvis använda dieselbussar med låga utsläpp för att trafikera de extra turer som körs till hamnen på grund av trafiken med passagerarfärjor, säger kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte.

- Många faktorer talar för användningen av elbussar. De är tysta och utsläppsfria, och ökar alltså för sin del trivseln i staden, och de är behagliga att åka med.

- På lång sikt är elbussar också förmånligare än dieselbussar. Det högre anskaffningspriset kompenseras av lägre driftskostnader under det sju år långa avtalet.

Åbo Energis roll i projektet är att bygga laddningsstationerna för bussarna.

- I enlighet med vårt miljöprogram fortsätter vi att göra betydande satsningar inom utvecklingen av eltrafiktjänster. Genomförandet av laddningssystemet för elbussarna och det ökade kunnandet gör det också möjligt att ta i bruk elfordon i större utsträckning inom kollektivtrafiken i Åbo de närmaste åren, säger Åbo Energis utvecklingschef Antto Kulla.

Enligt planerna ska trafikeringen med elbussar inledas i början av oktober. Bussarna byggs av Linkker Oy:s avtalstillverkare i Sastmola. Intresset för elbussar är för tillfället väldigt stort både vad gäller städerna och busstillverkarna.

- Utsläppsfria elbussar möjliggör till exempel helt nya hållplats- och terminalområden som kan byggas inomhus. Även om inga sådana planer är på gång i Åbo för närvarande, ville vi vara en av de första städerna att pröva den nya tekniken. Antalet elbussar kommer säkert att öka gradvis även i Åbo, säger Jari Paasikivi, utvecklingschef vid Åbo stads miljösektor. 

 

Mer information:

Utvecklingschef Jari Paasikivi, Åbo stads miljösektor, jari.paasikivi(a)turku.fi, tfn 040 8663 468

Utvecklingschef Antto Kulla, Åbo Energi, antto.kulla(a)turkuenergia.fi, tfn 050 5573 257

CFO Tom Granvik, Linkker Oy, tom.granvik(a)linkkerbus.com, tfn 040 511 6260

 

 

Rekommendera

Nyheter

13.11.2017 08:16
I Fölis mobilapp testas nu en mobil periodbiljett för 30 dagar.
20.10.2017 07:54
Även andra elektroniska arbetsresesedlar är i bruk.
18.09.2017 07:54
Reittiopas.foli.fi länkar nu till den nya och förbättrade reseplaneraren.