Coronaviruset påverkar Föli-trafiken och andra tjänster

29.05.2020 15:25

Coronaviruset påverkar Föli-trafiken och andra tjänster

På den här sidan uppdaterar vi information om coronavirusets inverkan på Föli-trafiken. Sidan uppdaterad 29.5. kl. 15:02.

 

Förändringar i trafiken när skolorna återgår till närundervisning

Från och med måndag 6.4 har Föli bussar kört enligt sommartidtabeller. Övergången till glesare tidtabeller görde på grund av att skolorna och flera arbetsplatser gått över till distansarbete till följd av coronaviruset. Med sommartidtabeller avses tidtabellerna som är i bruk under skolornas sommarlov, som normalt skulle gälla från början av juni till mitten av augusti. Sommartidtabellskatalogen kan upphämtas i början av april från Fölis laddnings- och serviceställen.

Elektroniska PDF-tidtabeller finns under Tidtabeller-menyn. Om det i sommartidtabellskatalogen finns två olika tidtabeller för en linje, är det den ljusblåa tidtabellen som tas i bruk 6.4 (rubrikens datum 1.6 – 9.8). För några linjer har det ändå tagits bort en del turer pga. minskat antal resenärer.

Från och med 14.5 gjordes det tillägg i trafiken med anledning av att skoleleverna återgår till närundervisning. Tilläggen gällde främst Åbos skollinjer samt den interna trafiken i S:t Karins, Lundo och Nådendal. 

Från och med 1.6 körs linjerna K1-K6 i S:t Karins , linjerna L1-L13 i Lundo och linjerna N1-N12 i Nådendal enligt normala högsommartidtabeller. I Åbo körs nattlinjer och andra turer på fredags- samt lördagskvällar som normalt. Förändringar i tidtabeller också på några av de regionala linjer som åker till eller från Föli-området, t.ex. på linje 801.

Linjespecifika förändringar:

 • Nattlinjerna 28, 31, 33, 34, 36, 82 körs inte. Fredagsrutter märkta med Pe körs inte på linjerna 6, 7, 22A, 300, 303, 403, 703– 706, 801. På dessa linjer körs inte heller de lördagsrutter som är märkta för liknande tidpunkter. Alla kvällsturer trafikeras fr.o.m. 5.6.
 • Turer märkta med eiP på linjerna 2, 2A, 18, 42, 50, 60 körs även på fredagar till slutet av maj.
 • Linjen 1: Tilläggsturer mellan centrum och hamnen under rusningstider körs inga dagar. Mellan flygfältet och hamnen löper trafiken normalt. 
 • Linjerna 6 och 7 kör till Brunnsparken i Nådendal fr.o.m. 1.6.
 • Linjen 8 trafikerar till Runsala enligt vintertidtabeller fram till slutet av maj. 
 • Turer märkta X körs inte på linje 20.  
 • Linjerna 21 och 23 trafikerar till Kuhankuono, Kurjenrahka nationalpark under veckosluten fr.o.m. 25.4. och under vardagar fr.o.m 1.6.
 • Turer märkta X körs inte på linje 61.  
 • Turer märkta Kp körs inte på linje 90.
 • Linjen 300: På linjen körs endast turerna mellan Trätorget och Petäsmäki, de turer som slutar i Mylly körs ej. Också turer märkta med X körs inte.
 • Linjerna 401-403: Trafiken till Ilmarinen och Lundo station med linjerna 401-403 får minskningar i tidtabellen från och med 20.4. Tidtabellen finns på Tidtabeller-sidan. 
 • Följande vardagsturer för linjerna 612-615, som åker till eller från Föli-området, körs inte till och med 13.5: kl. 8:15 Åbo–Koskis, kl. 13:00 Åbo–Koskis, kl. 9:40 Koskis–Åbo, kl. 15:00 Koskis–Åbo. Linje 615 körs inte på söndagar.
 • linjerna 612–615 körs vardagsturer enligt normal tidtabell. Linje 615 körs ej under helgdagar.
 • linjen 702 körs vardagsturer enligt normal tidtabell, förutom kl. 18:30 Dalsbruk – Åbo och 20:45 Åbo hamn – Dalsbruk. På lördagar körs endast turerna kl. 8:20 och 13:20 Åbo – Dalsbruk samt kl. 10:15 och 15:25 Dalsbruk – Åbo. På helgdagar körs endast kl. 18:00 Åbo – Dalsbruk och kl. 15:55 Kimitoön – Åbo. Linjen återgår till normal tidtabellen fr.o.m. 1.6.
 • På linje 801 körs inte turer märkta X. Tidtabellen får också minskningar från och med 1.6. Tidtabellen finns på Tidtabeller-sidan. 
 • Linjerna 901-903 trafikerar enligt reducerat tidtabeller, se Tidtabeller-sidan. 
 • Linjerna K1-K6 i S:t Karins trafikerar enligt normala högsommartidtabeller fr.o.m. 1.6.
 • Linjerna L1-L13 i Lundo trafikerar enligt normala högsommartidtabeller fr.o.m. 1.6.
 • Linjerna N1-N12 i Nådendal trafikerar enligt normala högsommartidtabeller fr.o.m. 1.6.

 

Ingen kontant betalning i bussar – betala med resekort eller med mobilbiljett

Betala bussresor med resekort eller med mobilbiljett som köpts i Föli-appen. Det lönar sig att hellre ladda resekortet i webbladdningstjänsten än i bussen. Hanteringen av kontanta pengar har upphört, men kontanter accepteras från och med den 1 juni. 

Om dina resebehov tillåter, kan du schemalägga dina resor utanför rusningstider och på så vis minska på antalet närkontakter. Om du har symptom på flunsa, rekommenderar vi att undvika användning av kollektivtrafik.

 

Kontakt elektroniskt

Du kan kontakta vår kundtjänst per telefon 02 262 4811 (må-fre kl. 8-18 och lö kl. 9-14) eller i chatten på adressen foli.fi (må-fre kl. 8-18).

 • Servicekontoret är öppet må 8-18, ti-fre 8-16, lö 9-14.
 • Telefontjänsten är öppen vardagar 8-15 och lö 9-14.
 • Chatten betjänar vardagar 8-18 och lö 9-14.

 

Till skillnad från normal praxis erbjuder Föli fr.o.m. 16.3.2020 möjligheten att överföra periodkortets giltighetstid till saldo på värdekortet, om periodkortet ännu är giltigt i minst 14 dagar. Läs mer.

 

Läs mer om coronavirus

Vi uppmanar våra resenärer att också följa THL:s anvisningar om handhygien och andra knep för att undvika spridning av smittor.

Följ upp situationen gällande coronaviruset på THL:s sidor.

 

Rekommendera

Nyheter

27.05.2020 12:13
Telefontjänsten och chatten fortsätter med förlängd betjäningstid.