Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

Fölläri-tips

blogg

|

27.7.2022

Den som väntar på något gott – Fölläri-cyklarna är här nu! Det finns mycket bekant i de nya Fölläri-cyklarna, men även nytt. I den här bloggtexten går vi igenom Fölläri-cyklarnas och Åbo stads nyheter som gör användningen av Fölläri-cyklarna smidigare.

Gamla bekanta Fölis reseplanerare och Föli-appen

Du kan se Fölläri-cyklarna på en karta på flera olika ställen. De finns som förut i Fölis reseplanerare och applikationen. När du öppnar kartan i Fölis reseplanerare eller Föli-appen hittar du punkten ”Närmaste cykelstationer” under rubriken Tidtabeller och linjer.  Om du har tillåtit användning av platsinformation, visar funktionen de cykelstationer som ligger närmast dig och antalet cyklar på stationen. Fölläri-stationerna och antalet cyklar syns också direkt i Reseplanerarens kartvy genom att zooma in kartan. En Fölläri-station visas på kartan med en gul boll med svart cykel.

Fölis ruttplanerare hittar du här: reittiopas.foli.fi/ och du kan läsa mer om Föli-appen från Föli app-sida.

Du hittar och hyr cyklar med Donkey Republics app

Stadscyklarna syns i Donkey Republics app, via vilken cyklarna också hyrs och returneras. Via appen ser du också namnet på varje cykel. Fölläri-cyklarnas namn är kommuninvånarnas påhitt. Vi samlade in namnförslag till cyklarna och fick enorma 4400! Av förslagen valde vi ett unikt namn åt varje cykel.

När du öppnar Donkey Republics app får du genast fram en karta där du ser stationerna som ligger närmast dig. Stationerna syns i appen som gula bollar där antalet cyklar visas med en vit siffra. Genom att vidröra den gula bollen öppnas en lista där man ser cyklarnas namn. Genom att klicka på cykelns namn kan du hyra cykeln. Närmare anvisningar om hur man hyr en cykel finns på vår sida Ofta ställda frågor.

Donkey Republic-appen är tillgänglig på Google Play och App Store.

Åbo stads servicekarta visar intressanta rutter

En annan ganska färsk nyhet är Åbo stads servicekarta, som visar var det finns Fölläri-cyklar samt intressanta rutter för äventyr. Servicekartan finns på adressen palvelukartta.turku.fi/sv/. Klicka på punkten ”Mobilitet” i sidans vänstra kant och välj därefter ”Cykling”. På sidan öppnas en meny där du kan välja vilka uppgifter som visas på kartan. Genom att välja alternativet ”Stadscykelstationer” ser du var det finns Fölläri-cyklar. Kartan visar också hur många cyklar det finns på varje station just då.

Cykelrutterna får du fram genom att klicka på ”Cykelvägar”. I listan som öppnas kan du välja vilken rutt du vill se. Till exempel Regionrutt 1 är 12 kilometer lång och går från Åbo centrum till Runsala. Det är en utmärkt rutt för cykling med Fölläri eftersom det finns Fölläri-stationer i båda ändarna. Om du önskar en station längs någon annan rutt eller till en ändpunkt i Åboområdet kan du skicka ett önskemål till oss via Åbo stads feedbacktjänst.

Läs mer om Fölläri-cyklar på Fölläri-cyklar sidan.