Priser

Priser

Enkelbiljett i
Vänligen reservera jämna pengar eller en mindre summå för köp av en enkelbiljett. Obs! Chauffören är inte skyldig att ge växelpengar på 20 euro eller mera om kunden betalar med en 50, 100, 200 eller 500 euros sedel.

Biljettpriset avgörs av klockslaget och inte av när tidtabellen uppger att bussens ska avgå eller av beräknade hållplatstidtabeller.
 
Enkelbiljett 3,00 €
Nattenkelbiljett 23 – 4 4,00 €
24 h Turistbiljett 7,00 €
Omstigningsrätt två timmar.
En enkelbiljett kan köpas från buss och även som mobilbiljett eller på förhand vid Fölis serviceställen.
Värnpliktiga och civiltjänstepliktiga får resa med en enkelbiljett för barn om de för chauffören uppvisar beväringskort eller civiltjänstintyg.
Enkelbiljett i
Vänligen reservera jämna pengar eller en mindre summå för köp av en enkelbiljett. Obs! Chauffören är inte skyldig att ge växelpengar på 20 euro eller mera om kunden betalar med en 50, 100, 200 eller 500 euros sedel.

Biljettpriset avgörs av klockslaget och inte av när tidtabellen uppger att bussens ska avgå eller av beräknade hållplatstidtabeller.
 
Enkelbiljett 1,50 €
Nattenkelbiljett 23 – 4 2,50 €
Omstigningsrätt två timmar.
En enkelbiljett kan köpas från buss och även som mobilbiljett eller på förhand vid Fölis serviceställen.
Barn under 7 år reser gratis med en betalande passagerare eller med en passagerare med barn och barnvagn. En avgift för en barnbiljett tas ut för barn under 7 år som reser ensamma.

 

 

Priser fr.o.m. 1.7.2014  PDF iconAllmänna resevillkor för Föli.pdf

Rekommendera