Specialkort

Specialkort

Specialkorten är permanenta kort som baserar sig på ett skriftligt avtal mellan kunden och kollektivtrafikbyrån.

Frikorten för frontveteraner, krigsinvalider och förvärvsarbetande handikappade kan endast laddas i servicekontoret för kollektivtrafik i Åbo (Auragatan 5).

Innehavarkort

Permanent kort

Kortet är avsedda för personer som fyllt 20 år och det kan användas av vem som helst. Kortet gäller sex månader till priset för fem månader. Kunden faktureras för kortavgiften halvårsvis.

Priset fr.o.m. 1.7.2014: 275 € / 6 mån  
 

Personliga kort

Frikort

Kortet beviljas i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko mantalsskrivna krigsinvalider, frontveteraner och förvärvsarbetande invalider med minst 60 % invaliditet. Rätten till frikort för frontveteraner bevisas antingen med militärpass eller tecken för innehavarspecifikt kort. Separata kort:

  • vitt kort (frontveteran)
  • gult kort (fronttecken)
  • blått kort (kvinnor/fronttjänstkort) eller
  • fotoförsett FPA-kort med R-bokstav

Rekommendera