Periodkort

Periodkort

Periodkortet är i kraft fr.o.m. första gången det används, antingen i 30, 90 eller 180 dagar. Kortet är gångbart i dag- och nattrafik. Den som har ett periodkort får åka hur många gånger som helst. Priset för kortet bestäms enligt den taxa som gäller vid laddningstidpunkten.

Periodkorten för 30 och 90 dagar kan laddas med en ny period på de ställen som säljer eller laddar kort och i bussarna. Laddningen av båda periodkorten kan också inbetalas på förhand på internet. Den nya perioden startar då kortet används för första gången efter den giltiga perioden, och kortinnehavaren förlorar således inte en enda dag, även om kortet laddas i god tid innan perioden går ut.

Korten för 30 och 90 dagar kan också laddas med tilläggsdagar. Laddningen ska ske medan perioden alltjämt pågår. 

Periodkortet för 180 dagar kan endast laddas med en ny period i servicekontoret för kollektivtrafiken eller servicekontoren i kommunerna. 

Innehavarkort

Priser:

 • Vuxna 30 dgr
  • Normalpris 55 €
  • Laddningen på webben 52 € (Man får inte rabatt för nätladdning i mobilappen.)
  • Tilläggsdagar för 20 euro 10 (Tilläggsdagar kan laddas bara medan perioden alltjämt pågår.)
 • Vuxna 90 dgr
  • Normalpris 148 €
  • Laddningen på webben 138  €
  • Tilläggsdagar för 20 euro 10 (Tilläggsdagar kan laddas bara medan perioden alltjämt pågår.)
 • Vuxna 180 dgr
  • Normalpris 275 €
  • Laddningen på webben 275 €
    

Korten är avsedda för personer som fyllt 20 år och de kan användas av vem som helst. Dock en person i taget.
 

Personliga kort

Priser:

 • Barn < 15 år
  • Normalpris 27 €
  • Laddningen på webben 24 €
  • Tilläggsdagar för 10 euro 10 (Tilläggsdagar kan laddas bara medan perioden alltjämt pågår.)
 • Unga 15-19 år
 • Seniorer ≥ 65 år
 • Handikappade och personer som är berättigade till följeslagare
 • Studerande
  • Normalpris 38 €
  • Laddningen på webben 35 €
  • Tilläggsdagar för 10 euro 8 (Tilläggsdagar kan laddas bara medan perioden alltjämt pågår.)


Läs mer om Rabattbiljetter.

Rekommendera