Dubbelkort

Dubbelkort

Då ett kombinationskort tas i bruk, ska det laddas med priset på ett periodkort. När kortet tas i bruk fungerar det som ett värdekort. Om priset för resorna under 30 dagar överstiger priset på periodkortet, omvandlas kortet till periodkort. Resandet under 30 dagar kostar högst lika mycket som ett periodkort. Den summa som debiteras från kortet beror på åldersgruppen och tidpunkten för resan. I priset ingår en fri omstigningsrätt på två timmar.

Med Dubbelkortet kan endast en persons resa åt gången betalas. Kortet kan laddas med en ny period på de ställen som säljer eller laddar kort och i bussarna. Kortet kan också laddas på internet.

Laddningsalternativ:

 • Kortet fungerar som värdekort och 30-dygnsperioden gäller. Då du betalar för en ny period, krediteras du för det saldo som återstår. Obs! Den nya perioden startar redan nästa gång kortet används.
 • Kortet fungerar som värdekort och 30-dygnsperioden har gått ut (pengar kvar på kortet). Då du betalar för en ny period, krediteras du för det saldo som återstår. Den nya perioden startar nästa gång kortet används.
 • Kortet fungerar som periodkort (inga pengar kvar på kortet). Du betalar priset för en ny period. Den nya perioden startar, då kortet används första gången efter att den pågående perioden gått ut. Du förlorar inte en enda dag av den pågående perioden.

 

Innehavarkort

Priser:

 • Vuxna 30 dgr
  • Laddningen 55 €
   • Normalpris 2,20 €
   • Dag 2,20 € (må-fre 9-12.59)
   • Natt 3,20 € (23-04)
     

Korten är avsedda för personer som fyllt 20 år och de kan användas av vem som helst. Med kortet är det möjligt att betala bara en persons resa åt gången.

Personliga kort

Priser:

 • Unga 15-19 år och studerande 30 dgr
  • Laddningen 38 €
   • Normalpris 1,70 €
   • Dag 1,45 € (må-fre 9-12.59)
   • Natt 2,70 € (23-04)


Läs mer om Rabattbiljetter.

Rekommendera