Skolresekort – Du kan få en gratis Föli-månad en gång per läsår

Skolresekort – Du kan få en gratis Föli-månad en gång per läsår

Personer som studerar i gymnasiet eller vid en yrkesinriktad läroanstalt kan ansöka om skolresestöd för kostnader till följd av dagliga skolresor. Man kan få stöd för sina skolresor om man bor inom Föli-området, det vill säga Åbo, S:t Karins, Lundo, Reso, Rusko eller Nådendal och skolresan är över 10 km i en riktning.

Du får en gratis Föli-månad en gång per läsår om du uppfyller följande kriterier

  • Du studerar vid ett gymnasium eller en yrkesskola
  • Din skolresa är över 10 km i ena riktningen
  • Du gör minst 7 skolresor som berättigar till stöd i en riktning per vecka
  • Du bor inom Föli-området och ansöker om skolresestöd

 

En gratis månad en gång per läsår

Föli erbjuder den som söker skolresestöd en gratis månad (30 dagar) en gång per läsår. Normalpriset för ett skolresekort för 30 dagar är 38 euro. Du kan söka skolresestöd när som helst under läsåret.

Över 10 kilometers skolresa

Din skolresa definieras som den kortaste rutten med bil mellan ditt hem och din läroanstalt. Om resan är kortare än 10 kilometer kan studeranden inte beviljas skolresestöd, även om Föli-bussens rutt vore längre. Vid mätningen av skolresans längd används ruttsöktjänster på nätet.

Så här söker du skolresestöd och får en gratis Föli-månad

1. Du behöver FPA:s ansökan för skolresestöd för att söka skolresestöd. Ladda ner ansökan för skolresestöd.
2. Lämna in den ifyllda ansökan till kansliet vid din läroanstalt.
3. Från kansliet får du genast ett köpintyg för Fölis resekort.
4. Du kan lösa ut din gratismånad från Fölis serviceställe mot köpintyget.

Meddela FPA och Föli om möjliga ändringar som påverkar grunderna för ditt beviljade skolresestöd, alltså om du till exempel flyttar under läsåret till en annan adress och din skolresa blir kortare än 10 kilometer. Du kan meddela oss på Föli om ärendet per e-post: joukkoliikenne(a)turku.fi.

Bra att veta om skolresestödet

I Föli-området är biljetterna för unga så förmånliga att studerandens självriskgräns inte överstigs, men FPA betalar ut stöd till den som ordnar skolskjutsen.

Skolskjutskostnaderna beräknas enligt Undervisnings- och kulturministeriets förordning (14.6.2012/428). FPA betalar ut stöd efter skolresans längd, och skolresestödet som debiteras av FPA tilldelas som kommunernas inkomst enligt elevens hemkommun.

Skolresestöd är även viktigt för kommunerna

I praktiken hjälper alltså FPA:s stöd kommuner att organisera förmånlig kollektivtrafik bland annat för elevernas behov. Därför är det önskvärt att alla som är berättigade till stödet ansöker om stöd från FPA.

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion beslöt den 21.5.2014 §108 att skapa ett skolresekort, som förutsätter studier vid yrkesskola eller gymnasium. Skolresekortet är ett periodkort för 30 dagar som är värt 38 euro.

 

Läs mer om skolresestöd på FPA:s webbplats.

 

 

Rekommendera