Funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta får rabatt på värde- och periodkort. Värde- och periodkort för handikappade beviljas på basis av läkarintyg till handikappade personer och personer som är berättigade till följeslagare som är mantalsskrivna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko. Chauffören kan i biljettautomaten avläsa om kortet berättigar till följeslagare.

Frikort för handikappade beviljas förvärvsarbetande handikappade med en invaliditetsgrad på minst 60 % som är mantalsskrivna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko.
Kortet är alltid giltigt och grundar sig på ett skriftligt avtal mellan kunden och kollektivtrafikbyrån. Frikort för arbetande handikappade kan laddas endast vid kollektivtrafikens servicebyrå i Åbo (Auragatan 5).

 

Kortalternativ

Resekorten kan laddas med en ny period eller med nytt värde vid Fölis service- och laddningsställen, i bussarna eller via webbladdningstjänsten.

Värdekort för funktionsnedsatta

Med ett värdekort för handikappade kan man endast betala kortinnehavarens resa. Den summa som debiteras från kortet beror på tidpunkten för resan. I priset ingår en omstigningsrätt på två timmar.

Priser

  • Normalpris 1,70 €
  • Dag 1,45 € (må-fre 9-12.59)
  • Natt 2,70 € (23-04)

 

Periodkort för funktionsnedsatta

Periodkortet gäller i 30 dagar från det första brukstillfället. Kortet gäller för dag- och nattrafik, inklusive nattrafiken efter den sista giltighetsdagen. Med periodkortet kan man göra hur många resor som helst. Kortets pris bestäms enligt de priser som gäller vid laddningstillfället. Den nya perioden börjar så fort kortet används för första gången efter att den pågående perioden har gått ut. Inga dagar går förlorade, även om kortet laddas i god tid före periodens slut.

Kortet kan också laddas med tilläggsdagar. Tilläggsdagarna kan laddas medan perioden pågår.

Priser, 30 dgr

  • Normalpris 36 €
  • Laddningen på webben 33 €
  • Tilläggsdagar för 10 euro 8

Rekommendera