Frikort

Frikort

Kortet beviljas i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko mantalsskrivna krigsinvalider, frontveteraner och förvärvsarbetande invalider med minst 60 % invaliditet. Frikorten för frontveteraner, krigsinvalider och förvärvsarbetande handikappade kan endast laddas i servicekontoret för kollektivtrafik i Åbo (Auragatan 5).

Rätten till frikort för frontveteraner bevisas antingen med militärpass eller tecken för innehavarspecifikt kort.

  • Separata kort:
    • vitt kort (frontveteran)
    • gult kort (fronttecken)
    • blått kort (kvinnor/fronttjänstkort) eller
    • fotoförsett FPA-kort med R-bokstav

Rekommendera