Elevkort

Elevkort

Elevkortet gäller i bussarna inom Åboregionens kollektivtrafik på vardagar och lördagar. Det berättigar till två resor/skoldag. Under skolresor gäller omstigningsrätt i 75 minuter.

Beviljade elevkort hämtas mot personbeteckning på Salutorgets Monitori (Auragatan 8) eller Fölis andra servicekontor (inte laddningsställena). En elev som har rätt till skolskjuts även följande läsår ska ladda kortet på något av Fölis servicekontor i början av augusti (ny ansökan behövs inte).

Om kortet försvinner kan eleven hämta ett nytt kort på något av Fölis servicekontor. Samtidigt stängs det gamla kortet. Inlösningsavgiften (5 €) och hanteringsavgiften (7 €) för det nya kortet betalas av vårdnadshavaren. Eleven ska behålla det kort som en gång beviljats under hela läropliktstiden. Ett tidigare beviljat kort används ifall skjuts beviljas på nytt senare (ändrade förhållanden).

 

Rekommendera