Biljetter och priser

Biljetter och priser

Avgiftssystemet för åbobussarna baserar sig i huvudsak på olika slags busskort.

Valet av betalningssätt påverkas av hur stort användningsbehovet av buss är. För de personer som sporadiskt reser med buss är det lättast att använda antingen engångsbiljetter eller turistbiljetter. För dem som gör några resor i veckan är det skäl att skaffa ett värdekort eller kombinationskort. Om en person gör minst en resa om dagen är det befogat att skaffa antingen ett kombinationskort, periodkort eller specialkort.

 

 

Rekommendera