Betalning med resekort i bussarna

Betalning med resekort i bussarna

När man betalar med resekort i bussarna inom Åboregionens kollektivtrafik Föli ska resekortet hållas mot den gula kortläsaren framme i bussen.

Kortläsaren visar texten "Esitä kortti, kiitos". En pil pekar mot det ställe där resekortet ska hållas. Kortet ska hållas bara en kort stund mot avläsaren. Om du förutom din egen resa betalar till exempel en annan persons resa med värdekortet, ska kortet hållas två gånger mot avläsaren. Vid omstigning hålls kortet dock bara en gång mot avläsaren, varvid resorna för alla passagerare vilkas resor betalats med samma kort registreras.

etälukija

När det finns kvar av saldot eller perioden på kortet visas texten "Nousu onnistunut" i kortläsarens ruta. Grönt tecken berättar att det finns mycket kvar av saldot eller perioden. I rutan syns också det saldo som finns kvar på värdekortet eller den sista dagen av perioden på periodkortet. När man betalar med värdekort visas dessutom det klockslag till vilket den två timmar långa omstigningsrätten gäller.

nousu onnistui

När det finns endast litet av saldot eller perioden kvar på kortet, ändras tecknet i avläsarens ruta från grönt till gult. I rutan syns också det saldo som finns kvar på värdekortet eller den sista dagen som periodkortet gäller. När man betalar med värdekort visas i kortläsarens ruta det klockslag till vilket den två timmar långa omstigningsrätten gäller.

nousu onnistunut, saldoa vain vähän

När kortets saldo tagit slut eller perioden gått ut, visas texten "Nousu epäonnistui – Saldo ei riitä" i kortläsarens ruta. Det tecken som visas i rutan är då ett rött kryss.

nousu epäonnistui

När man betalar med elevkort berättar kortläsaren hur många resor som finns kvar på kortet och hur länge kortet är i kraft.

koulukorttimatkat

Rekommendera