Beslutsfattandet inom Föli

Beslutsfattandet inom Föli

Enligt det samarbetsavtal som Åbo, S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Rusko har godkänt sköter kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion kollektivtrafiken i dessa kommuner. Nämnden är en gemensam regional behörig myndighet för kollektivtrafiken och nämnden lyder under Åbo stadsfullmäktige och stadsstyrelse.

Nämnden har tolv ledamöter. Stadsfullmäktige i de kommuner som ingått samarbetsavtal utser ledamöterna för sin mandatperiod så, att Åbo stadsfullmäktige utser sju ledamöter och en personlig ersättare för var och en av dem, och fullmäktige i var och en av de övriga kommunerna, dvs. S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Rusko, utser en ledamot och en personlig ersättare i nämnden.

Föredragningslistor och protokoll (på finska).

 

Rekommendera