Bergbanan

Bergbanan

Bergbanan som byggs på Kakolabacken tas i bruk under åren 2019. I motsats till tidigare information kommer man att kunna åka gratis med bergbanan. Bergbanan kompletterar kollektivtrafiken i Åbo. Bergbanestationen kommer att ligga i direkt anslutning till en busshållplats för linje 1.

Planeringen av bergbanan går framåt

Utseendet på bergbanans korg har vidareutvecklats från den ursprungliga lösningen som leverantören offererade. Man vill att korgen ska bilda en enhetlig helhet med stationerna och samtidigt fäster man särskild vikt vid att utrymmet inuti korgen ska vara hinderfritt. Dessa små ändringar som dock är utseendemässigt betydelsefulla gör att tidsplanen förskjuts. Tidsplanen för när bergbanan ska vara färdig har nu preciserats, så att bergbanan kan börja användas på 2019.

 

Rekommendera