Öppna data

Öppna data

Öppet datagränssnitt för Fölis tidtabeller

Alla tidtabellsuppgifter för Fölis trafik finns att få via det öppna API-gränssnittet på adressen data.foli.fi. Via gränssnittet kan man få både statisk information och information i realtid om hur bussarna i Åboregionens kollektivtrafik kör. Denna information kan användas av till exempel applikationsutvecklare.

Gränssnittet är i princip offentligt och fritt tillgängligt utan registrering. Det förutsätts emellertid att användningen är saklig och ändamålsenlig och att de appar som utnyttjar gränssnittet använder de erbjudna resurserna ekonomiskt och undviker onödig belastning av bakgrundssystemet.

Tre datakällor är tillgängliga via gränssnittet:

  • GTFS som innehåller statisk information som mer sällan förändras om hållplatser, linjer och planerade tidtabeller på dessa.
  • SIRI som innehåller information i realtid om hur fordonen rör sig och kalkylerad prognostiserad information om hur tidtabellerna håller.
  • CITYBIKE innehåller information om läget vid avhämtningsstationerna för Fölläri-stadscyklar.
     

Mer information: http://data.foli.fi

Öppet försäljningsgränssnitt för Fölis biljettförsäljning

Föli tillhandahåller alla aktörer som är intresserade av transportservice ett försäljningsgränssnitt för biljettförsäljning.

Anvisningar för att ta i bruk Fölis biljettförsäljning:

1. Kontakta Föli: joukkoliikenne@turku.fi. Det ingås ett separat avtal om biljettförsäljning med återförsäljaren.
2. Den tekniska gränssnittsleverantören är Pay iQ Oy, som tillsammans med återförsäljaren sköter de tekniska frågorna för ibruktagande av biljettförsäljningen.
3. Biljettförsäljningen kan inledas.

 

Rekommendera