Åboregionens kollektivtrafik inför elbussar

04.10.2016 07:43

Åboregionens kollektivtrafik inför elbussar

Den regionala kollektivtrafiken Föli tar steget in i en ny tidsålder i början av oktober då den första helt och hållet eldrivna bussen tas i trafik. Fordonet har tillverkats av det finska företaget Linkker Oy och kommer att trafikera linje 1 som går från hamnen via salutorget till flygplatsen. Under sista delen av året kommer totalt sex eldrivna bussar att tas i bruk på linjen, varvid linjens bastrafik kan köras helt med elbussar. Endast under rusningstiden i hamnen på de kompletterande turerna mellan hamnen och torget kommer två dieselbussar med låga utsläpp att användas.

Vartefter tekniken i elbussarna har utvecklats har de så småningom blivit allt vanligare också i Finland. Åbo har som första stad i Finland infört elbussar för att trafikera en hel linje, berättar kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte:

- Åbo har ställt upp mycket ambitiösa mål för att minska utsläppen från trafiken, och att införa fler eldrivna fordon är naturligtvis ett svar på dessa utmaningar. Övergången till eldrivna bussar motiveras också av att bussarna går tyst och har låga driftskostnader.

- Man har ingått ett sjuårigt avtal med Åbo stadstrafik om trafikeringen av de elbussar som tas i bruk under hösten. Under denna tid täcks den högre anskaffningskostnaden för elbussarna med att elbussarna har lägre driftskostnader än dieseldrivna bussar.

I de nya elbussarna finns teknik som ökar trivseln ombord. Passagerarna har möjlighet att använda bussarnas trådlösa wifi-nät för sina mobila apparater som de också kan ladda via USB. För att kunna ladda måste man ha en egen sladd. Varje elbuss kommer att utrustas med fyra elektroniska informationstavlor som berättar var bussen befinner sig på linjen och annan information.

- Bussarna kommer också att utrustas med utrop på utsidan som vid hållplatserna meddelar vart bussen går. Detta är ett mycket konkret sätt att förbättra tillgängligheten, berättar Sirpa Korte.

Elbussarbas batterier fulladdas nattetid vid depån och dagtid laddas de vid ändhållplatserna vid Åbo Energis snabbladdningsstationer. Åbo Energi öppnar den första snabbladdningsstationen vid Åbo flygplats i början av oktober. Den andra snabbladdningsstationen öppnas i slutet av året i hamnen i andra änden av linjen. Laddningssystemen vid båda laddningsstationerna levereras av ett tysk-holländskt konsortium.

Laddningsstationen vid flygplatsen är den första laddningslösningen i Finland med en strömavtagare som sänks ner över bussen. Laddningsstationen har en effekt på 300 kilowatt. Laddningen börjar när bussen och sensorerna på laddningsapparaten kommunicerar med varandra och ger den automatiska laddningen tillstånd att börja. Snabbladdningen utförs på cirka fem minuter.

Åbo Energi är en aktiv aktör i elektrifieringen av trafiken i Åbo och, i fråga om minskade trafikutsläpp, möjliggörandet av en kolneutral framtid. Laddningsstationerna är ett naturligt kontinuum för byggandet av ett laddningsnät för elbilar, berättar Åbo Energis utvecklingschef Antto Kulla.

Anskaffningen av de sex elbussarna och laddningsanordningarna har varit möjlig på grund av Åbo stadsstyrelses finansieringsbeslut och Arbets- och näringsministeriets investeringsstöd. Upphandlingens totala värde är cirka 3,8 miljoner euro. I forsknings- och utvecklingssamarbetet i anslutning till elbussprojektet deltar också Åbo yrkeshögskola och Åbo Stadstrafik Ab. 

Ytterligare information:

  • Kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte, Åbo stad, sirpa.korte(a)turku.fi, tfn 0449075121
  • Utvecklingschef Antto Kulla, Åbo Energi, antto.kulla(a)turkuenergia.fi, tfn 050 5573 257
  • Projektchef Jari Paasikivi, Åbo stad, jari.paasikivi(a)turku.fi, tfn 040 866 3468

Rekommendera

Nyheter

13.11.2017 08:16
I Fölis mobilapp testas nu en mobil periodbiljett för 30 dagar.
20.10.2017 07:54
Även andra elektroniska arbetsresesedlar är i bruk.
18.09.2017 07:54
Reittiopas.foli.fi länkar nu till den nya och förbättrade reseplaneraren.