Ärenden som tas upp till behandling i Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion

05.02.2021 13:18

Ärenden som tas upp till behandling i Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion sammanträder onsdagen den 10 februari 2021. På mötet behandlas bland annat gallring av nattrafiken och den sena kvällstrafiken, ändringar i linjerna 50, 51 och 56 till Hirvensalo och resultaten av mätningen av kundnöjdheten.

Gallringen av nattrafiken och den sena kvällstrafiken fortsätter

Fölis nattrafik och sena kvällstrafik har gallrats från och med slutet av oktober på grund av begränsningarna av restaurangernas öppettider. Regionala kollektivtrafiken föreslår för nämnden att gallringen av trafiken fortsätter så länge som vintertidtabellerna är i kraft, dvs. fram till 25.4.2021. Enligt förslaget körs nattlinjerna 28, 31, 33, 34, 36 och 82 och den sena kvällstrafiken på linjerna 6, 7, 22, 300, 303, 402, 704, 706 och 801 inte mellan 8.3–25.4. Exakta uppgifter om turer som inte körs finns på Fölis webbplats.

Ändringar i linjerna 50, 51 och 56 till Hirvensalo

I Hirvensalo har man byggt ny gatuinfrastruktur enligt planläggning, och på grund av detta föreslår Regionala kollektivtrafiken ändringar i områdets linjenät för nämnden. Ändringarna gäller linjerna 50 och 51 i Oriniemi och Toijaislinjen 56. Linjen 50 går i fortsättningen från Moikois via Hongaisvägen, Kakskertavägen och Tammistovägen och därifrån vidare enligt den nuvarande rutten. Linjen 51 går i fortsättningen från Tammistovägen via Kakskertavägen, Hongaisvägen och Moikois och därifrån vidare enligt den nuvarande rutten. Linjen 55 fortsätts från Kukolavägen till Toijaisvägen, Familjegatan, Kyyrlävägen, Majamäkigatan, Tammistovägen och vidare till Harlax. Ändringarna är avsedda att träda i kraft den 26 april.

Passagerarna är nöjda med Föli

Kundnöjdhet undersöks tre gånger om året med en enkätundersökning i Fölis bussar och vattenbussar. I den sista kundnöjdhetsundersökningen för 2020 var 91 procent av passagerarna nöjda med Föli. På skalan ett till fem fick Föli helhetsbetyget 4.28. Passagerarna upplever att det är säkert att resa med Föli och att tidtabellerna är ganska punktliga.

Mötets föredragningslista.

Rekommendera

Nyheter

16.02.2021 13:48
Från och med måndagen den 1 mars kan man inte längre ladda resekort på Fölis bussar.
05.02.2021 12:21
På mötet behandlas bland annat gallring av nattrafiken och den sena kvällstrafiken.