Ändringar i tidtabeller från och med 12.8

06.08.2019 00:00

Ändringar i tidtabeller från och med 12.8

På måndagen 12.8. övergår följande linjer till vardagstidtabell under läsår: 2, 2A, 2B, 2C, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 32, 42, 50, 51, 53, 54, 60, 90, 99, 300, 301, 302, 303, 703, 704, 705, 706, 709 och K6. Linjerna 32A, 55A, 700, 701, 707 och 708 börjar trafikeras.

På onsdagen 14.8. linjerna 7A, 52, 52A, 67, 71, 72, 73, 74, 77, 78, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L13, N4, N5, N8, N9, N10 och N12 börjar trafikeras. Linje N13 trafikeras inte. Linjerna L8, L9, L10, L11, N2, N6, N7 och N11 övergår till vardagstidtabell under läsår fr.o.m. 14.8.

Rekommendera