Ändringar i Föli-trafiken när vintertidtabellerna träder i kraft 25.9.

16.10.2017 08:08

Ändringar i Föli-trafiken när vintertidtabellerna träder i kraft 25.9.

Fölis vintertidtabellerna träder i kraft 25.9.2017. De viktigaste ändringarna är:

Mellan Åbo och Reso upprättas linje 7A som trafikeras under rusningstid. Den går längs linjerna 6 och 7 från Salutorget till Vuorenpää i Reso.

Rutten för linje 8 i Åbo centrum ändras och avgångshållplatsen vid Salutorget byter plats. Rutten från Runsala går via Trädgårdsgatan – Auragatan – Eriksgatan – Salutorget T41. Rutten till Runsala förblir oförändrad.

Linjan 8 uusi reitti Turun keskustassa

Ändhållsplatsen för linje 55 i Haarla ändras och samtidigt läggs det cirkulära avsnittet längs rutten ned. Den nya rutten till Haarla är Hirvensalobron – Kakskertavägen – Tammistovägen, varifrån rutten i motsatt riktning till Salutorget går. Den nya ändhållplatsen i Haarla ligger vid Harlaxvägens korsning. Linje 56 läggs ned.

Linjan 55 reittimuutos

linje 58 läggs ned avsnittet längs Hongaisvägen, så att linjen istället går från Kukolavägen direkt via Kakskertavägen till Hirvensalobron och tvärtom.

Linjan 58 reittimuutos

En del av turerna på linjerna 206, R1 och R2 körs via norra porten till varvsområdet i Perno. Linjerna R1 och R2 inom Reso trafikeras också även under skollov.

Linjojen 206, R1 ja R2 reittimuutos

Linjerna N1 och N2 inom Nådendal trafikeras även under skollov. 

 

Rekommendera

Nyheter

13.11.2017 08:16
I Fölis mobilapp testas nu en mobil periodbiljett för 30 dagar.
20.10.2017 07:54
Även andra elektroniska arbetsresesedlar är i bruk.
18.09.2017 07:54
Reittiopas.foli.fi länkar nu till den nya och förbättrade reseplaneraren.