Gå till innhållet
Åbo regiontrafik
Matkustaja bussissa, kuvituskuva

Ärenden som tas upp till behandling 16.6 i Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion

nyheter

|

Päätöksenteko

|

Uutiset

|

9/3/2021

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion sammanträder för första gången i sin nya sammansättning onsdagen den 8 september 2021. På mötet behandlas bland annat delårsöversikten över ekonomin.

Coronapandemin syns i Fölis ekonomiska situation

Det föreslås för nämnden att den godkänner och skickar vidare den andra delårsöversikten över ekonomin som har utarbetats utgående från utfallet för januari-maj.  Antalet resor är mycket litet på grund av coronapandemin. Antalet resor var 16 procent mindre än under 2020 och när antalet resor jämförs med antalet resor under det normala året 2019, var minskningen 45 procent. Det är omöjligt att bedöma coronapandemins utveckling och hur den inverkar på Fölis reseantal för resten av året, men i översikten har det bedömts att biljettintäkterna för 2021 blir ungefär 32 procent mindre än vad som budgeterats. Även om trafikeringskostnaderna är mindre än i budgeten, kommer Föli sannolikt att överskrida sin budget på grund av att antalet resor kollapsat. Staten har beviljat coronastöd åt stadsregionernas kollektivtrafikmyndigheter som ska jämna ut förlusten av biljettintäkterna. Storleken på coronastödet är 4,36 miljoner euro.