Runkolinjasto 2020

Föli suunnittelee runkolinjastoksi kutsuttua uudistusta vuodelle 2020. Uuden linjaston perustan muodostavat linjat, jotka kulkevat niin tiuhaan, että pysäkille voi lähteä vaikka aikataulua katsomatta. Uudistuksella pyritään parantamaan matkustamisen sujuvuutta: lisäämään poikittaisyhteyksiä, parantamaan koko Föli-alueen saavutettavuutta ja tihentämään vuorovälejä. Linjastosuunnittelun edistymistä voi seurata tällä sivulla. 

 

Linjastoluonnokset keskittyvät toistaiseksi Turun sisäisiin linjoihin sekä seutulinjoihin. Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon sisäisiä linjoja ei ole esitetty luonnoksissa. Kuntien sisäinen liikenne toteutetaan todennäköisesti nykytilanteen mukaisesti; mahdolliset runkolinjastoa tukevat muutokset suunnitellaan myöhemmin.

Suunnittelun eteneminen

Kaksi erilaista linjastovaihtoehtoa (VE1 ja VE2) julkaistiin 24.5.2018. Palautetta kerättiin 16.9.2018 asti. Sähköisiä palautteita saatiin yhteensä noin tuhat. Lisäksi palautetta kerättiin yleisötilaisuuksissa. Saadun palautteen perusteella linjastoon tehtiin pieniä muutoksia, joita ei ole esitelty tältä sivulta löytyvissä karttalinkeissä. Seuraavaksi linjastoehdotusta käsittelevät Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupunginvaltuusto alkuvuonna 2019.

 

Linjaston kommentointi

Linjastoluonnosten kommentointi on päättynyt. 

 

Luonnokset on toteutettu karttapohjina, jotka avautuvat tavallisimmilla nettiselaimilla. 

 

Kuinka tutustua luonnoksiin?

Karttaa voi siirtää hiiren kursorilla ja sen mittakaavaa muuttaa painikkein (+/-). Pysäkit tulevat näkyviin, kun karttaa on suurennettu tarpeeksi tai jokin linja klikattu aktiiviseksi.

 

Kunkin linjan tarkemmat tiedot saa näkyviin klikkaamalla linjaa kartalla tai valitsemalla linjan valikosta. Tiedoista löytyy linjalle suunniteltu vuorovälin kuhunkin kellonaikaan. Varsinainen aikataulusuunnittelu tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

 

Linjalle suunniteltu ajoaika tarkoittaa kierrosaikaa eli edestakaista matkaa päätteeltä toiselle ja takaisin.

 

Kun linja on valittuna, sen pysäkit näkyvät kartalla valkoisina palloina. 

 

Linjoja voi piilottaa ja ottaa takaisin näkyviin klikkaamalla silmän kuvaa valikossa.

 

Jätä kommentti klikkaamalla yläreunasta "Lisää kommentti". Kommentin jättäminen ei vaadi rekisteröitymistä. Kommentit näkee vain Fölin suunnittelutiimi, ja kommentteja käytetään apuna suunnittelutyössä. Palautetta kerätään 16.9.2018 asti.

Linjastoluonnokset

>> VE1 Laaja vaihtoehto:

Luonnoksessa esitellään runkolinjat (linjanumerot 1-10), liityntälinjat (L71-L96), täydentävät linjat T2-T220 sekä ne seutu- ja koululaislinjat, joiden on suunniteltu kulkevan nykyisellään (nyk. 52 - nyk. 903). Kun kartan avaa, esillä ovat runkolinjat sekä tiheimmin kulkevat liityntälinjat. Muita linjoja voi valita näkyviin klikkaamalla silmän kuvaa.

 

>> VE2 Suppea vaihtoehto:

Luonnoksessa esitellään runkolinjat (linjanumerot 1-10), liityntälinjat (L73-L96), täydentävät linjat T2-T220 sekä ne seutu- ja koululaislinjat, joiden on suunniteltu kulkevan nykyisellään (nyk. 52 - nyk. 903). Kun kartan avaa, esillä ovat runkolinjat sekä tiheimmin kulkevat liityntälinjat. Muita linjoja voi valita näkyviin klikkaamalla silmän kuvaa.

 

>> Nykyinen linjasto (VE0):

Versio esittää nykyistä linjastoa mukaan lukien Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon sisäiset linjat. Voit jättää kommentteja myös tästä versiosta.

Muutosloki

Karttaluonnoksiin julkaisupäivän jälkeen tehdyt muutokset listataan tässä.

 

25.6.2018: Poistettu molemmista versioista pysäkkejä, jotka näkyivät reittien varrella aktivoimattomina (harmaina). Kun linja on valittuna, sen pysäkit näkyvät kartalla valkoisina palloina. 

5.6.2018: Aktivoitu pysäkki 1683 Poropuiston kenttä käyttöön (VE1: linjat 4, 9A, 9B; VE2: linja 4). Lisätty Kalevantielle yhteensä neljä puuttuvaa pysäkkiä (VE1 ja VE2: linjat 3 ja 7A). Siirretty linjat 1, 1A ja 1B  Koulukadulta/Puistokadulta Sairashuoneenkadulle (VE1 ja VE2). 

Miksi runkolinjasto?

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa sekä nopeuttaa ihmisten jokapäiväistä liikkumista Turun seudulla. Linjastoa ja linjojen keskeistä hierarkiaa selkeytetään, ja linjoja suunnitellaan vastaamaan paremmin tarpeeseen. Uusi kehärunkolinja tuo paljon uusia nopeita ja helppoja matkavaihtoehtoja, kuitenkaan poistamatta nykyisiä toimivia yhteyksiä. Uusi linjasto ja palveluajat vastaavat vuoden 2018 linjastoa paremmin ihmisten alati muuttuvaan liikkumistarpeeseen.

 

Runkolinjoilla kyetään saavuttamaan seudun ydinalue helposti, joustavasti ja nopeasti. Linjaston vaikutusalueella asuville ihmisille runkolinjasto tarjoaa mahdollisuuden järjestää oma liikkuminen lähes täysin joukkoliikenteeseen tukeutuen.